$name

Da frontfolket fik nok  

 
I dette blads spalter behøver, vi ikke at fortælle om gabet mellem politikernes festtaler om de fantastiske frontarbejdere, og så den virkeligheden med lave lønninger, lav prestige og for få hænder, de arbejde i.
Men en uge i juni - fik frontfolket nok.
 
Af Merete Astrup
 
Det startede i Holstebro, da to kolleger fra den kommunale hjemmepleje skiftede jobbet ud med et ufaglært job på vinduesfabrikken Velfac.

Lige fra gaden og ind til en højere timeløn, og med hurtigere lønhop.
Den regnede de tilbageblevne kolleger i hjemmeplejen lidt på, og krævede så 1000 kr. mere om måneden som et fastholdelsestillæg.

De fik de afslag fra kommunen, og så nedlagde de arbejdet.
 
En løn til at leve af
På niende strejkedøgn drog de gæve jyder til Christiansborg Slotsplads, hvor de blev bakket op og budt velkommen af mange kolleger fra hele lander og en del fra København.

Den første kommune i Københavnsområdet, hvor kolleger nedlagde arbejdet i sympati med kollegerne i Holstebro var Albertslund.

Strejkerne i Jylland trykkede hul på noget, for det var nøjagtig de samme forhold man arbejdede under i Albertslund fandt man jo ud af.

Tidligt fredag formiddag var strejken en realitet i Albertslund med krav om en løn til at leve af og nogle ordentlige arbejdsforhold.

Ud over løn og arbejdsforhold lyder kravet i Albertslund også på mindre administrativt arbejde og mere tid til borgerne.

Næstformand i fagforeningen Marianne Jensen tog til Albertslund og forhandlede med de kommunale arbejdsgivere.

- Vi fik nogle løfter, og en underskreven aftale om, hvordan kravene kan opfyldes, siger Marianne Jensen.
 
Flere arbejdspladser i Københavns Kommune og enkelte primærkommuner nedlagde arbejdet den torsdag, jyderne gik til Christiansborg.

Flere fortsatte arbejdsnedlæggelsen fredag og mandag.
Mandag var der igen demonstration. Dette gentog sig torsdag. De vil have en løn, vi kan leve af.

Tilbage til infoa nr. 5 - 2007