$name

Hånd i hånd om integrationen 

 
Nu skal der handles. FOA Social- og Sundhed styrker arbejdet med integrationen og NIF (Netværk I Fagbevægelsen) er en vigtig medspiller
 
 
Af Merete Astrup og Shahin Laghaei
 
NIF er en vigtig medspiller i fagforeningens integrationsindsats. De af fagforeningens medlemmer der er medlem i NIF SOSU, er bindeled mellem fagforeningen og etniske minoritetsmedlemmer.

Fordelen ved NIF er nemlig at de ved hvad fagforening er, hvad fagforening kan bruges til og kan sprede denne viden til andre. Fordi de selv en del af fagforeningen.
 
Vi skal gøre noget
Marianne Jensen, næstformand i fagforeningen er politisk ansvarlig for integrationsområdet. Hun har sammen med repræsentanter fra NIF SOSU holdt nogle møder for at finde ud af hvordan arbejdet med integrationen kan styrkes og hvordan NIF og fagforeningen kan supplere hinanden.

Efterhånden er de nået frem til noget.
Marianne Jensen siger:

- Netværk er godt, men vi kan ikke nøjes med blot at mødes og bekræfte hinanden.. Vi skal gøre noget. Vi skal handle. Vi blev også hurtigt enige om, at vi skal arbejde hen imod det mål, at vi en dag ikke har behov for NIF.

det skal ikke forstås sådan, at de medlemmer der har behov for særlig hjælp, vil der altid være nogle medlemmer, der skal have særlig hjælp for at blive ligestillet med andre.
 
- Det kan være et medlem der er ordblind, så har man brug for særlige foranstaltninger for at kunne skrive. Når man kommer fra et andet land, så skal man lære at begå sig i et andet land. Man skal lære sprog og lære noget om kulturen - den generelle kultur i landet og kulturen på en arbejdsplads.
Det skal vi altid være parate til, siger næstformanden.

Derfor er NIF og fagforeningen ved at udarbejde en handlingsplan.
De problemer man møder har som regel baggrund i:

1.  Sprog
2.  Kulturforståelse
3.  Modtagelse på arbejdspladsen
 
 
Derfor vil en handlingsplan for integration og ligestilling være knyttet til disse problemstillinger. Marianne Jensen kan for eksempel forstille sig, at medlemmer, der har behov for undervisning i relation til arbejdspladsen, fik noget hjælp til det.

Også arbejdspladser, der oplever mobning eller racisme, skal kunne hente inspiration, viden og værktøjer til at takle problemerne.

Mange etniske minoriteter klarer sig godt. - Folk har taget en uddannelse og som udgangspunkt er de ligestillet. Det er ikke alle, der har eller oplever problemer. Det er de svage, du skal tage fat i, siger Marianne Jensen.
 
 Brug for værktøjer
- Der findes en million holdninger og politikker på integrationsområdet. Men der mangler værktøjer, mener Marianne Jensen.

Hun nævner for eksempel problemet, når man står overfor racisme på arbejdspladsen. Hvordan løser man problemet?

- Jeg er faktisk overrasket over, hvor få redskaber der findes.

- Vi skal have nogle værktøjer. De skal gives videre til skolerne, til arbejdspladserne og andre steder, hvor man oplever problemet. , så de ikke bare går indadvendt, siger Marianne Jensen.
Fagforeningen har fået flere henvendelser fra arbejdspladser, der har haft problemer med racisme, og på generalforsamlingen sidste år rejste nogle medlemmer med anden etnisk baggrund problemer både konkrete og generelle.

(Se Infoa 10. dec. 06- red.)
- Det viser, at der er brug for værktøjer, siger Marianne Jensen.
 
Her er nogle bud
Fagforeningen er i færd med at udvikle en vifte af tilbud til medlemmer med etnisk minoritetsbaggrund og deres arbejdspladser. I det følgende nævnes nogle eksempler, men listen er ikke udtømmende.

• Danske kurser
• Faglige kurser for at supplere medlemmernes uddannelse
• Cafémøder, hvor hele familien kan deltage og spørge om alt
   Noget i stil med fagforeningens populære barselscafé
• Serviceløfter. FOA har allerede 11 løfter om god service, og hvad
   fagforeningen kan gøre for alle medlemmer.

Marianne Jensen kan tænke sig at lave et tilsvarende serviceløfte, der omhandler de mulige problemstillinger, der kan være relevant for etniske minoriteter eller/og deres arbejdspladser.
Eksempel: Hvis du blive udsat for mobning eller diskrimination på din arbejdsplads, kan du gør A, B eller C….
 
Redskaber til at lave en personalepolitik, der vedrører alle medarbejdere.
 
NIF skal være aktiv medspiller
Marianne Jensen ønsker at bidrage til, at NIF`erne kommer med i nogle processer. - Flest mulige NIFer skal være aktive deltagere og medspillere i integrationsindsatsen.

Det er dem, der har erfaringer og viden, som de kan give videre. Vi bruger i forvejen flittigt nogle af NIF`erne flittigt.

Mange af NIF´erne på arbejdspladserne kan være med til at formidle gode erfaringer og god praksis fra deres arbejdsplads, som vi kan bruge til at udvikle redskaber.
Vi skal ikke opfinde den dybe tallerken igen og igen.
 
- Hvad er det NIF kan som andre ikke kan- konsulenter for eksempel?
- NIF`erne kan udbrede kendskabet til fagforeningen. Her er NIF er uvurderlig vigtigt. De ved, hvad en fagforening er og hvad fagforeningen kan gøre. NIF´erne er selv en del af fagbevægelsen. Vi har i fagforeningen 58 NIF´ere. 
 
Forskellen mellem dem og eksperter, man kan inddrage udefra er, at de i modsætning til de eksterne eksperter ikke kommer og holder et oplæg eller yder konsulentbistand og går igen. De er medlemmer af FOA, de kan være bindeled mellem etniske minoriteter og FOA.

- Det er vigtigt for fagbevægelse og for fagforeninger, at det er nogen, som er glade for deres fagforening, som kan se, at der sker noget og vil være med til at gør en forskel.
 
Gensidighed
- Hvis netværket er uundværligt, hvad vil fagforeningen gøre for at styrke det?
- NIF`erne i SOSU har kompetencerne til at input , siger Marianne Jensen.

Derudover har NIF også et budget, der giver dem nogle muligheder. For eksempel til deltagelse i konferencer eller har andre aktiviteter der kræver penge.

- Men nu skal vi have mere synlighed. Netværk er godt, men vi vil gerne have et arbejdende netværk. Det er der, vi skal finde ud af, hvor deres kompetence er, hvordan vil kan bruge det, er det noget der skal udvikles.

Det kan være, at de selv skal holde caféaftenerne og jeg selv skal bare komme. De skal måske selv styre caféaftenerne. Det er en kompetence.   
 
Tilbage til infoa nr. 4 - 2007