$name

Fælles satsning på social- og sundhedsassistenterne
Danske Regioner og FOA er gået sammen om et initiativ, der skal sikre, at social- og sundhedsassistenternes kompetencer og ressourcer anvendes mest hensigtsmæssigt.

Det er formand for Danske Regioner Bent Hansen (S) og sektorformand for FOAs social- og sundhedssektor Karen Stæhr, der står bag initiativet.


Baggrunden er for initiativet er de danske sygehuses tilstand, som de gerne vil forbedre.

Sygehusene oplever personalemangel og står overfor stadig flere nye opgaver.
 
Så der er behov for at se på, hvordan sygehusene anvender de samlede personaleressourcer, og om der kan arbejdes mere målrettet med opgaveglidning.


Derfor vil Danske Regioner og FOA i fællesskab se på, hvordan social- og sundhedsassistenternes uudnyttede ressourcer kan bruges, så de også fremover har en central rolle på sygehusene.

Desuden vil de to organisationer undersøge, hvordan social- og sundhedsassistenterne via målrettet kompetenceudvikling og opgaveglidning kan varetage flere arbejdsopgaver.


Bent Hansen siger:

- Manglen på sundhedspersonale gør, at vi er nødt til at se på, hvordan vi anvender de samlede personaleressourcer mest hensigtsmæssigt - selvfølgelig uden at gå på kompromis med kvalitet og sikkerhed.

Jeg er åben overfor at se på, om der er opgaver, som social- og sundhedsassistenterne kan overtage fra andre faggrupper.


Karen Stæhr siger:

- Det er positivt, at vi kan blive enige med arbejdsgiverne om at sætte fokus på social- og sundhedsassistenternes kompetenceudvikling.

Social- og sundhedsassistenterne har en masse uudnyttede ressourcer, og det er vigtigt, at vi ser på, hvordan vi kan styrke deres faglighed og fastholde dem i faget. Fra medlemsundersøgelser ved vi, at de ønsker flere arbejdsfunktioner, og at de ønsker at fortsætte med at arbejde på sygehusene.

Konkrete initiativer

Danske Regioner og FOA vil drøfte, hvordan der kan søsættes en række konkrete projekter med fokus på kompetenceudvikling og opgaveglidning for social- og sundhedsassistenterne.

Projekterne skal gennemføres på udvalgte sygehusafdelinger, og erfaringerne skal efterfølgende udbredes til sygehuse i resten af landet.


Desuden vil Danske Regioner og FOA afholde en fælles konference i efteråret 2007. Målgruppen for konferencen er bl.a. social- og sundhedsassistenterne og sygehusledelserne.


Tilbage til infoa nr. 4 - 2007