$name

"Cand. spec. social- og sundhedshjælper"

 
Februar 2005 startede det første hold social- og sundhedshjælpere på den specielle uddannelse, som handicapcentrene i København Kommunes oprettede.
Uddannelsen er målrettet til arbejdet med handicappede i eget hjem.
Jette Korvet var med på hold to, og blev færdig i efteråret 2006.
 
Af Merete Astrup
 
Jette Korvet arbejder i handicapcentret Lærkevej i hjemmeplejen. Hun har 23 års erfaring bag sig i hjemmeplejen, og de sidste 3 ½ år har hun været udkørende til handicappede i eget hjem.
Et arbejde hun synes er meget spændende, og som adskiller sig fra hendes tidligere job i hjemmeplejen.

- Vores borgere er yngre mennesker, og det er en ny verden når man har været vant til ældre mennesker. Vores borgere er ramt af sygdomme eller de er psykisk udviklingshæmmede.

Vi kommer hos borgere, der er ramt af arbejdsskader, nogle med hjerneskader. Vi har en del med sclerose fra den ende af skalaen, hvor de bare skal have hjælp til vasketøj, og den anden ende hvor de skal have hjælp til alt.
 
Det kræver mere speciel viden, og derfor er det rigtigt godt, at vi har tilbuddet om denne specielle uddannelse, siger Jette Korvet.
 
Faglighed på tværs
-Du har nu været tilbage i dit job ca. et halvt år efter du har været på uddannelsen. Gør du en forskel?
Jette skæver lidt hen mod vinduet, og tøver lidt med svaret.

- Svært at sige. Men jeg har helt klart lært noget nyt. For mig har det især været spændende at lære mere om sclerose. Jeg synes også, det var meget spændende at lære noget om at kommunikere med hjerneskadede, og hvad der sker med folk efter en hjerneskade.

Denne specialviden har vi jo ikke fået i grunduddannelsen, og det er dejligt at havde den viden i forhold til de borgere jeg møder.

Jeg har arbejdet i 23 år i hjemmeplejen, så jeg har jo en del vidne og mange erfaringer med mig, men det er altid godt også at få genopfrisket noget af det jeg vidste i forvejen, siger Jette Korvet, og fortsætter:

- Jeg er rigtig glad for at jeg på uddannelsen har mødt kolleger andre steder fra. Det har været spændende at arbejde sammen med nogen man ikke ser i dagligdagen, som vi har gjort det i teams og i work shop. Vi har stadig kontakt med hinanden.

Det er rart at vide, at man har kolleger andre steder, der måske kan se med andre øjne på en bestemt situation.

Så jeg synes, at det er utroligt spændende, at have fået lov at være med i et sådant forløb.
 
Fælles grundlag.
De var seks fra Jettes arbejdsplads Lærkevej af sted på det hold der sluttede i efteråret. Flere er afsted nu, og meningen er at alle social- og sundhedshjælpere der arbejder indenfor handicapområdet skal tage uddannelsen.

- Er det obligatorisk?
- Vi bliver spurgt af ledelsen om vi vil deltage, og de forventer nok at vi siger ja. Ideen er jo at vi skal have et fælles grundlag at arbejde på, og nogle fælles træk i arbejdet, for at gøre det bedste for borgerne og for egen omsorg.
 
På min arbejdsplads er der da heller ikke nogen, der har sagt nej til uddannelsen.
De er tværtimod gode til at følge med og viser interesse kollegernes uddannelse.
 
Bedst på gulvet
- Er der ting du kunne tænke dig blev ændret i uddannelsen?
- Vi har undervejs haft møder med ledelsen, hvor vi har evalueret og ændret.
Det har været fint.

- Har uddannelsen levet op til dine forventninger?
- Både ja og nej. Jeg har fået meget med mig, men jeg havde vist nogle andre forventninger. Mit ambitionsniveau var nok for højt, jeg havde forventet en større teori og mere studie.

Men så skal jeg nok læse videre til social- og sundhedsassistent. Det vil jeg også gerne, men jeg har det godt med at arbejde på gulvet i tæt kontakt med borgerne. Som assistent er det nogle andre job man får. Så det er lidt vanskeligt, siger Jette Korvet..

Hun mener, det er vigtigt at holde sig ajour, og inden for handicapområdet har de ofte besøg af foredragsholdere, der giver input.

- En "specialuddannelse" over 10 måneder, mærker du det på lønningssedlen?
- Det regner jeg da med. Jeg synes det er vigtigt, at arbejdsgiverne skønner på, når vi uddanner og dygtiggøre os.

Faktaboks:
Efteruddannelse består af AMU uddannelserne:
Pleje- og omsorg af kronisk syge i eget hjem,
Gruppeorganiseret hjemmepleje
Samarbejde med borgere af anden etnisk baggrund
Fysisk arbejdsmiljø i Social- og sundhedsarbejdet
Magt og omsorg
Medvirken og rehabilitering af hjerneskadede
Samarbejde med og praktisk støtte til hørehæmmede 
Samarbejde med og praktisk støtte til blinde og svagtseende
 
Tilbage til infoa nr. 4 - 2007