$name

40 minutter - endnu

Til alle borgmestre i Københavns Borgerrepræsentation, - til formændene for de politiske partier, - til ministrene i regeringen og de sundhedspolitiske ordførere:
 
 Som Social- og Sundhedshjælper er det ofte svært at få tingene til at hænge sammen, der bliver rationaliseret og hele tiden fokuseret på, hvordan vort arbejde kan blive gjort mere effektivt og hvordan der kan spares og skæres ned.
 
For snart to år siden blev vi pålagt at skulle medbringe en såkaldt håndholdt PC, - også kaldet en "PDA", når vi går ud til borgerne.

Via denne kan det bl.a. kontrolleres, hvor længe, vi er om vort arbejde hos borgerne, - stregkodekontrollen blev indført ad bagdøren, og vi gjorde ikke modstand mod "PDA"-erne, skønt vi langt fra brød os om dem og mange stadig er kede af at bruge dem, fordi vi føler, "Big Brother" holder øje med os.
 
For et års tid siden blev der indført nye rengøringsredskaber, - begrundelsen var, at det skulle være mere ergonomisk og bedre for vore rygge og arme at anvende de nye redskaber.

Det blev også sagt, at det ville være hurtigere og lettere at vaske gulve med de nye mopper, - men det blev der gået meget let henover, - budskabet, der skulle få os til at "købe" de nye redskaber var hensynet til vore rygge og arbejdsstillinger.
 
Nu viser det sig så, at vi fremover får skåret væsentligt ned i den tid, vi har til rengøring hos borgerne. Indtil nu har vi haft fra 60 - til 100 minutter til en rengøring. I den tid skal vi støvsuge, tørre støv af, vaske gulve, gøre køkkenbord- og vask rene, vaske gulv og gøre rent i badeværelset, gøre håndvask og toilet samt toiletsæde rent og lægge rent sengetøj på sengen.
 
Fremover bliver tiden skåret ned til 40 minutter!!   
 
Det er altså resultatet af indførelsen af de håndholdte computere og de ergonomiske redskaber. Alt sammen et led i planerne om at skære i tiden til rengøring hos borgerne.
 
Vort arbejde som Social- og Sundhedshjælpere er i forvejen ikke det mest populære, vi bliver ofte hængt ud i aviserne og i TV og radio som værende uansvarlige. Vi lader borgerne sejle i deres skidt, glemmer dem på toilettet og laver i det hele taget ikke vort arbejde ordentligt. Ifølge den offentlige mening.
 
I Nyhederne på TV2 var der et indslag om et hold nyuddannede Social- og sundhedshjælpere i Thisted, som har vakt opsigt og forargelse ved alle at bære T-shirts med teksten: KOMMUNAL RØV-VASKER. Jeg kender ikke de pågældendes motiv for at bære T-shirts med denne tekst; men da jeg så indslaget var min første tanke:"Jamen det er jo rigtigt! Det er sådan, vi bliver opfattet, - som kommunale røv-vaskere"!
 
Der er ingen respekt om vort arbejde, - vi er blot om en flok mennesker, der skal gøre lidt rent hos de gamle og - vaske røv på dem. Det skal der ikke spildes for meget tid eller for mange penge på. Det er på allerhøjeste tid, der bliver skabt langt større respekt om det arbejde, vi Social- og Sundhedshjælpere udfører.

Det er Jeres pligt, at sørge for at vi får et bedre ry. Det er Jeres pligt, at vi får forbedret vores arbejdsvilkår betydeligt. Det er Jeres pligt, at de gamle borgere i Danmark, som har - eller får behov for hjælp, bliver behandlet som ligeværdige mennesker og ikke som kommunale tilfælde, hvor der kan skæres ned efter forgodtbefindende.
 
 
Hvordan skal vi egentlig kunne gøre vort arbejde godt nok, når vi hele tiden skal hænge i den forbandede klokkestreng - som oven i købet bliver kortere og kortere?
 
Der er ikke noget at sige til, at det er svært at rekruttere elever til Social- og Sundhedsskolerne, - eller til alle de stillinger, der mangler hænder til, i hjemmeplejen. Lønnen er elendig, kravene benhårde (og de bliver stille og roligt værre med tiden) og arbejdet er utaknemmeligt. De eneste, der stadig bliver ved med at være taknemmelige, er borgerne. Og det er nærmest kun fordi de har medlidenhed med os.
 
Derfor skriver jeg til alle borgmestrene i Københavns Borgerrepræsentation, - til formændene for de politiske partier, - til alle ministrene i regeringen og til de sundhedspolitiske ordførere:
 
Hjælp os: Vi kan ikke blive ved at klare de løbende nedskæringer.
 
Jeg spørger hver enkelt af Jer:
 
"Vil I være tilfredse med at Jeres Far eller Mor eller andre gamle familiemedlemmer skal nøjes med at få gjort rent (så meget, der kan nås) på 40 minutter hver 14. dag ?? 
 
"Vil I selv være tilfredse med at få gjort rent hjemme hos Jer selv, hvis I var i vore borgeres situation, - i 40 minutter, hver 14. dag ??
 
"Hvor ofte gør I selv rent og hvor lang tid bruger I på rengøringen ( - eller bruger Jeres rengøringshjælp) ?? Kan I nøjes med 40 minutter hver 14. dag ??
 
Jeg vil gerne bede om ærlige, korte, kontante svar på disse spørgsmål. Uden valgpropaganda.
 
Da jeg startede min uddannelse til Social- og Sundhedshjælper i efteråret 2004, var det med en stor portion entusiasme og med stor lyst til mit kommende arbejde.

Nu skriver vi foråret 2007, og på den korte tid har jeg oplevet nedskæringer og rationaliseringer i et omfang, der har taget livet af den glæde og entusiasme, jeg startede med.

Nu drejer det sig om at skynde sig mest muligt, om at nå alle mine borgere, - og når jeg går hjem, er det med en følelse af utilfredshed og lede ved jobbet.
 
Derfor appellerer jeg til Jer alle, i regering, borgerrepræsentation og i de politiske partier, om at få stoppet de vanvittige nedskæringer. I kan ikke være bekendt at byde vore gamle borgere rengøring hver 14. dag i sølle 40 minutter.

I er NØDT TIL at lave det om. I kan ikke undskylde Jer med at der bliver flere og flere ældre,  ældrebyrde og hvad I ellers kalder de borgere, der har og får behov for hjælp til at opretholde et tåleligt liv. I har vidst i de sidste 20 - 30 - 40 år, hvor mange borgere, der er i Danmark, og at de selvfølgelig alle bliver gamle - samt at en del af dem får brug for hjælp. Så det kan ikke komme bag på Jer.
 
Danmark bliver i tide og utide omtalt som et af de rigeste lande i verden. Der er rigeligt med penge hos borgerne, der er rigeligt med finanser i statskassen.

Så der er ingen undskyldning for de vanvittige nedskæringer. Giv os tid til at være mennesker hos vore borgere. Giv os tid til at behandle dem med respekt og værdighed. Sådan som I også selv gerne vil behandles. Husk: I bliver også gamle og kan få brug for hjælp. Det er vigtigt at behandle andre, som man selv gerne vil behandles.
 

Jeg vil gerne fortsætte: Hvornår bliver der fokuseret på de forhold, vi har, som Social- og Sundhedshjælpere? Gennemsnitslønnen for en privatansat var for 7 år siden 250.000 kr.  I dag er samme funktionærs gennemsnitlige årsløn - ifølge Danmarks Statistik på ca. 360.000 kr. Min årsløn i 2007 er på 236.000 kr.
 
. I øjeblikket taler vor Statsminister og regeringen om en såkaldt "Kvalitetsreform". Hvis vore forhold ikke bliver forbedret og tiderne hos vore borgere ikke bliver fredet, kan denne "Kvalitetsreform" vel kun gå ud på ét: KVALITETSFORRINGELSE. Men det er vel også en slags kvalitetsreform. Så kan man passende udelade ordet "kvalitet"!!
 
Jeg håber, min henvendelse vil nå længere end til øjnene, der læser, at den  vil nå både hjertet og forstanden hos Jer alle.

Da jeg startede mit arbejde efter uddannelsen fik jeg et lille ordsprog med til min fremtid: "Den vej, der IKKE udgår fra hjertet - ender BLINDT !!" Det har været og er stadig det ordsprog, der får mig til at udføre mit arbejde så godt, jeg kan. Men jeg synes, der bliver øvet sabotage mod min mulighed for at gøre den indsats, jeg allerhelst vil.
 
Venlig hilsen 
Michael Birk
Social- og Sundhedshjælper i København,
Nørrebro Vænge, Gul Gruppe
(Kommunal Røv-vasker?)

Tilbage til infoa nr. 4 - 2007