$name

Rektor i spidsen for social- og sundhedsskole

 
 
Kurt Pedersen, der er studierektor for bioanalytikerne i København, er blevet formand for social- og sundhedsskolen i Brøndby. Skolen på Vestegnen vil nu hedde SOSU C, og skolelederen skifter titel til direktør.
 
Af Hanne Bros
 
Forkortelsen C i Brøndbyskolens nye navn, SOSU C, betyder "center".
C-et matcher meget godt Kurt Pedersens daglige arbejdsplads på CVU Øresund, der dækker over "Center for Videregående Uddannelser" der holder til på Nørrebro i København.

Her går bl.a. 400 studerende på uddannelsen til bioanalytiker og tager den 3 ½  år lange uddannelse.
 
Kurt Pedersen begynder med at rose social- og sundhedsassistenterne, for han kender til en del, der bliver efteruddannet hos ham.

- Ligesom på social- og sundhedsuddannelsernes område oplever vi jo også mangel på radiografer, bioanalytikere og sygeplejersker, så jeg ved, at der er social- og sundhedspersonale, der bliver efteruddannet her.

At de forholdsvis let kan indgå i andre arbejdssammenhænge synes jeg da i sig selv er en cadeau til social- og sundhedsuddannelserne, siger Kurt Pedersen og uddyber sin forklaring:

- Vi skal ikke uddanne ind i blindgyder, så dem med lyst og evne til det, skal have mulighed for at komme videre.

Her på CVU Øresund efteruddanner vi jo allerede nu social- og sundhedsassistenter ind i vores funktioner, for eksempel blodprøvetagning eller måling af hjerterytmer (EKG).

- Jeg synes, at det er en god idé at arbejde på at give social- og sundhedspersonale en formel efteruddannelsesmulighed. Altså ikke bare et syv ugers kursus indenfor et tema, men efteruddannelse med merit eller ECTS-point.
 
Elevtal bestemmer økonomi
Studierektoren på CVU Øresund har god grund til at beskæftige sig med sammenhængen mellem korte og mellemlange uddannelser, for de næste fire år skal han sidde for enden af bestyrelsesbordet, når bestyrelsen for den selvejende institution SOSU C skal mødes og træffe beslutninger.

Som vi også har beskrevet det i infoa´s  to første numre i år, er alle social- og sundhedsskoler blevet selvejende institutioner og skal derfor drives som en lille virksomhed, der får tilskud pr. elev fra staten.

Giver selveje muligheder?
Kurt Pedersen:
 - Ja, men samtidig betyder styring gennem taxameter, at undervisningsministeriet har et håndtag at dreje på.

Tilskud pr. elev er jo i sidste ende en politisk beslutning. Her på CVU har vi fået det samme tilskud pr. elev hvert år, men da beløbet ikke opskrives med løn og prisstigning, så sker der jo reelt et lille årligt fald.

Men så må man jo som selvejende institution prioritere på en anden led. Det er jo ikke sikkert, at et højt timetal sikrer høj kvalitet. SOSU C bruger f.eks. penge på en mentorordning for at mindske frafaldet og det, synes jeg, da er en god prioritering.

Hvorfor sagde du ja til posten som bestyrelsesformand?
Kurt Pedersen:
 - Det begyndte med, at Elsebeth Melgaard spurgte mig, om jeg ville være formand for den midlertidige bestyrelse, der i 2006 forberedte overgangen til selveje.
 
Jeg er et uddannelsesmenneske, der har erfaring med at drive processen frem mod en selvejende institution. Det prøvede jeg selv her på CVU i 2002.

I dag er jeg også bestyrelsesmedlem på CPH West i Ishøj, der er en fusion af handelsskole, teknisk skole og Ishøj Gymnasium. Her var jeg formand for den midlertidige bestyrelse for Ishøj Gymnasium i 2006, der også skulle forberede sig på at blive selvejende institution. Her valgte vi så en fusion i stedet… 
 

Fire hurtige til Kurt Pedersen

Fire spørgsmål og fire svar fra bestyrelsesformanden
 
Kan du minimere frafaldet på SOSU C?
- Det er jo en god skole i forvejen, og det er jo ikke meningen, at vi skal "stjæle" eleverne fra hinanden.

Frafald i sig selv er jo okay, hvis det viser sig at være dem, der ikke vil arbejde med mennesker, der falder fra. Skolerne gør, hvad de kan for at få så mange elever som muligt, men de unge skal jo søge ind, fordi de gerne vil have det arbejde. Det er jo en uddannelse, der fører direkte i job."
 
Er der plads til fem social- og sundhedsskoler  i Region Hovedstaden?
- Ud fra behovet for arbejdskraft: ja. Man kan også forestille sig en form for specialisering; som hos sygeplejerskerne.

Her har for eksempel sygeplejeskolen i Herlev specialiseret sig i kræftbehandling.
- Men vi skal da overveje, om der er en gevinst ved at arbejde nærmere sammen, om indholdet eller rent organisatorisk.

Omvendt kan vi få plads til at profilere os forskelligt, men det er min fornemmelse, at social- og sundhedselever er knap så mobile som studerende på de mellemlange uddannelser.

Jeg har da forstået, at rekrutteringen til skolen er langt sværere i de nordlige kommuner end hos dem, der ligger tættere på skolen i Brøndby.
                
Hvorfor skal Elsebeth Melgaard hedde direktør frem for skoleleder?
- Vi signalerer, at hun leder en stor institution, ved at kalde hende direktør. Det er mere moderne end titlen som skoleleder.
 
Hvilke visioner har du for SOSU C?
- I kraft af SOSU C`s beliggenhed på Vestegnen, er der jo mange etniske elever. Integration optager mig - vi skal matche og udvikle tilbud, også til den gruppe. Vi har jo også mange indvandrere på bioanalytikeruddannelsen her på CVU Øresund.

- Jeg tror, at vi skal sælge os på kvalitet og arbejde på at få et godt rygte. Med mindre du har en moster eller et andet familiemedlem indenfor samme fag, der anbefaler uddannelsen, så tror jeg mere på det lange seje træk.

Det kan for eksempel være overfor folkeskolens elever på samme måde som sygeplejerske-uddannelsen prøver at profilere sig overfor gymnasierne.
  
Blå bog
Kurt Pedersen, 54 år
Bor i Virum, gift, ingen børn
Siden 2002 studierektor for bioanalytikeruddannelsen på CVU Øresund
1997-2002: kontorchef i Københavns Amt, bl.a. for ungdomsuddannelserne
1994-1997: souschef på Solrød Gymnasium
1990-1994: AIDS-konsulent i Roskilde Amt
1982-1990: gymnasielærer i Solrød
1972: Begynder på Københavns Universitet og bliver cand.scient i biologi og samfundsfag.

Tilbage til infoa nr. 3 - 2007