$name

Ny formand i seniorklubben


Margit Vognsen, tidligere næstformand i FOA, er seniorklubbens nye formand.
 
Af Merete Astrup

Den afgående formand Lillian Iversen bød velkommen og orienterede forsamlingen om, at hun grundet sygdom, så sig nødsaget til at trække sig tilbage som formand, og at det også var årsagen til, at Lillian havde bedt næstformanden om, at forberede og aflægge beretning.

I beretningen sagde daværende næstformand Margit Vognsen, at klubbens 10 års jubilæum blev en rigtig dejlig dag med de herlige musikanter.

- Og temaet: "Hvad laver ældrerådet" ved Ellen Herkild viste, at vi godt kan tage nogle rigtige og gode diskussioner i det her forum. Nu gjorde Ellen det også rigtigt godt, og en spændende dag blev det. Jeg tror godt vi kan tage nogle flere debatter arrangementer.

Bestyrelsen har i perioden arbejdet med, at kigge på lovene og forretningsordenen for bestyrelsens eget arbejde.

Det er ikke fordi, vi havde så mange lovændringer, når vi alligevel gjorde så meget ud af at stille det op i nye og gamle love, så det var det for, at gøre det overskueligt for den enkelte af jer.

Ellers har det været et år hvor de ældre, plejehjem og social- og sundhedshjælperne i det hele taget har været i fokus, og det skal jo ses i lyset af kommunalreformen. Man kan jo også sige, at statskassen bugner af penge, men de ældre skal spare. Jeg skal nok gøre det her uden for mange tal.

Men man forventede ved finanslovsvedtagelsen et offentligt overskud på 50 milliarder kroner, man havde kun valgt at afsætte 800 millioner kroner til ældreområdet, som er i konstant vækst, og i øvrigt var de 500 millioner afsat i forvejen, så i virkeligheden er der ikke tale om noget løft.

Så vil jeg kort nævne, at vi i afdelingen har 765 efterlønnere og 1246 pensionister og heraf er ca. 300 medlemmer af seniorklubben. Hvis I kender nogen, der gerne vil være med, må I endelig fortælle dem, hvilken god klub vi har, og få dem med. Vi vil gerne aflive et rygte om, at der er nogen der bliver nægtet optagelse i seniorklubben.

Det kræver jo, at man er medlem af fagforeningen, også i den periode hvor man er på efterløn.
Nu er vi ikke alene i verden. Vi er en del af FOA og LO Faglige Seniorer. I Faglig Seniorer er der ekstraordinær kongres i maj måned, hvor vi skal behandle et nyt strukturforslag.

LO Faglig arbejder også på, at blive mere synlige ude i medlemskredse. I den forbindelse har de lavet en pjece om medlems rådgivning, der indeholder: Advokathjælp, socialrådgivning, boligrådgivning og forsikringsrådgivning. Den kan være en god hjælp i en akut situation.

Forbundet afholder et landsmøde for Faglig Seniorer. Også her er temaet ny struktur. Vi skal behandle emnet: "Hvad kan afdelingen og seniorklubberne gøre for, at fastholde efterlønsmodtagerne og tiltrække flere medlemmer i seniorklubberne. Det vil I høre nærmere om senere.

Har I gode idéer, hører vi dem gerne her.
Til allersidst vil jeg oplyse, at der har været skiftedag i fagforeningen. Nu har Nanny Bisp overtager seniorarbejdet, samtidig skal der lyde en tak for godt samarbejde til Ulla Johansen.

Under punktet regnskab og budget besluttede generalforsamlingen at forhøje kontingentet med 25 kr. årligt, så fra 1. januar 2008 er kontingentet 175 kr. pr. år.
Til sidst takkede Margit Vognsen den tidligere formand Lillian Iversen, for igennem mange år at have varetaget formandsposten på en god måde og for at have kæmpet for seniorerne.
 
Seniorklubbens nye bestyrelse: 
Seniorklubben har på deres generalforsamling den 13. marts 2007, valgt ny bestyrelse:
 
Formand Margit Vognsen.
Næstformand Kirsten Gertsen
Kasserer Bitten Jønson
Ordinære bestyrelsesmedlemmer:
Ellen Rohrdahl, Connie Sjøberg, Bodil Jeppesen, Rosa Hjort, Karen Margrethe Fedde og Holger Smidt-Sørensen
Suppleanter til bestyrelsen er:
Britta Hedegård Jensen, Ruth Mørch, Anne-Lise Nielsen og Ebba Johansen
Revisor: Birgit Brager
Revisorsuppleant: Inge Thorsgård
 
Tilbage til infoa nr. 3 - 2007