$name

Mammografi til social- og sundhedsassistenter


 
Fremrykning af den nationale plan for screening af brystkraft giver social- og sundhedsassistenter mulighed for at udbygge deres uddannelse og arbejdsfelt. Der opstår nemlig en akut mangel på personale frem til 2010, som Sundhedsstyrelsen prøver at afværge med en ny vejledning.
  
Af Merete Astrup
 
Tilbuddet om national brystkræftscreening for 50 - 69 årige kvinder er blevet fremrykket til 2007. Derved er der opstået et akut behov for personale, der er kvalificeret til at betjene en mammograf.

Det forventes at en større planlagt uddannelseskapacitet af radiografer på lidt længere sigt vil løse problemet med manglende personale på området. Derfor har vejledningen også kun gyldighed til 2010. Så det gælder om at komme afsted, hvis man har lyst til at prøve kræfter med et nyt arbejdsområde.

Social- og sundhedsassistenter der har mindst to års erhvervserfaring kan blive kvalificeret.
- Det er positivt at social- og sundhedsassistenter nu kan uddanne sig til at lave mammografi, siger Jonna Abrahamsson, faglig sekretær i fagforeningen.

- Det er en god mulighed for at videreuddanne sig og få flere kompetencer og flere arbejdsområder. Og jeg tror der er mange social- og sundhedsassistenter der vil være interesserede, siger hun.
Man skal ikke vente for længe med at beslutte sig. Tilbuddet er tidsbegrænset til 2010.

Senest ved udgangen af 2010 vurderer Sundhedsstyrelsen behovet for en eventuel ny gyldighedsperiode.

Alle regioner skal udbyde denne mulighed, og vejledningen trådte i kraft 16. oktober sidste år.
 
Ting tager tid
Hvor langt er man så nået i Region Hovedstaden.
Det spurgte infoa Johnny Fugl Maddelung om.

Han er chefradiolog på radiolografisk klinik på Rigshospitalet, hvorfra uddannelsen i Region Hovedstaden styres og koordineres.

- Vi er ikke gået i gang. Det vil det tage noget tid, inden vi kan gå i gang med at uddanne. Der er flere forklaringer.

For det første forsøger vi, at skaffe radiografer. Vi har uddannelseskurserne klare for social- og sundhedsassistenterne og de øvrige personalegrupper, der er omfattet af vejledningen.
Men vi har kæmpe problemer, vi skal have løst, inden vi kan gå i gang, siger Johnny Fugl Maddelung.

I korte træk handler det om, at skaffe undervisningsrum og plads til de nye der skal uddannes - og tid.

- I Region Hovedstaden har vi endnu kun ét sted, hvor vi screener - Bispebjerg Hospital.   
Hvis man skal uddanne samtidig med, at man laver screeninger skal vi gå ned i indtag af klienter.

Det betyder, at vi ikke kan overholde to års intervallet for screening. Vi har søgt om plads, så vi kan indrette nogle undervisningsrum, så vi ikke skal screene samtidig med, at vi oplærer, fortæller Johnny Fugl Maddelung.

Undervisningslokalerne er der brug for uanset om, det er radiografer eller andre sundhedspersonaler, der skal uddannes, for der skrues også ned for blusset, når radiografer er under oplæring.
 
Flere kvinder
I Region Hovedstaden har man faktisk brug for rigtig mange flere hænder, for der skal mange flere kvinder igennem screeningen end før Regionsdannelse.

De mange flere kvinder kommer fra det gamle Københavns Amt og Frederiksborg amt, hvor man ikke mammografiscreenede. Men indtil videre skal det foregå på Bispebjerg Hospital.

Johnny Fugl Maddelung oplyser, at der i Regionen tales om at oprette tre fire screeningsteder, men det er indtil videre kun på planlægningsstadiet. Endnu ved ingen, hvad der kommer ud af planerne.
 
Så længe der kun findes én mammografiklinik, der screener, støder uddannelsen af nye på praktikproblemer.

- Den praktiske del af uddannelsen, skal foregå på klinikkerne. Det vil sige dem, der søger uddannelsen, skal ansættes de steder, hvor man mammografiscreener, og den pladskapacitet mangler på Bispebjerg..

- Det lyder vanskeligt. Der er brug for mere personale, men der er ingen steder, hvor I kan uddanne dem?

 - Korrekt. Radiografskolen i Herlev står klar med den teoretiske del, men vi mangler praktikdelen, og det komme til at tage tid, siger Johnny Fugl Maddelung.

Han forsikrer, at det nok skal lykkes.
Men han skjuler ikke sin undren over, at man fra politisk side har vidst siden 2000, at national brystkræftscreening skulle gennemføres, og der så intet er sket i de sidste seks syv år.
Og nu er nationalplanen fremrykket! 
 
 
Om uddannelsen 
Indtil nu har det udelukkende været radiografer, læger, kiropraktorer og røntgensygeplejersker der kunne udføre røntgenundersøgelser. Andre personer skal have deres uddannelse godkendt af Sundhedsstyrelsen. Vejledningen som er udsendt til regionerne.

Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse 975 af 16. december 1998 skal derfor medvirke til at sikre, at personale der arbejder med betjening af mammografer har tilstrækkelige kompetencer til at varetage betjeningen og øvrige opgaver i direkte forbindelse med brystkræftscreening.

Der er nogle betingelser, der skal opfyldes for at påbegynde oplæringsforløbet, som omfatter mindst 10 ugers teori og selvstændig udførelse af 200 mammografier.

Forudsætninger er mindst to års erhvervserfaring relateret til klienter/patienter indenfor det sundheds- eller socialt faglige område, eller have gennemført en mellemlang videregående sundhedsuddannelse.

Oplæringen tilrettelægges i en vekselvirkning mellem teori og praksis.
Praktikken foregår på radiologiske klinikker, der har den fornødne kapacitet, viden og erfaring indenfor brystkræftscreening.
 
Tilbage til infoa nr. 3 - 2007