$name

Løn, løn og atter løn!
 

Overenskomstforhandlingerne på det private arbejdsmarked nærmer sig afslutningen. FOA's forhandlinger har du løbende kunne følge på hjemmesiden.
 
af formand Palle Nielsen

Resultatet samlet set har Dennis Kristensen givet følgende ord med på vejen - "1000 kr. om måneden til de privat ansatte hvert år i de næste tre år, er ikke så ringe endda".
 
For fagforeningens medlemmer gælder, at de indgåede forlig stort set er blevet brugt til løn - generelle lønstigninger, stigninger på diverse tillæg samt pension.
 
Når dette nummer af infoa er på gaden, har forligsmanden offentliggjort det samlede urafstemningsresultat af overenskomstforhandlingerne. Det gælder også resultatet af afstemningen blandt de af vore medlemmer, som arbejder i de private vikarbureauer (FASID) og i private firmaer under Fritvalgsordningen (Dansk Erhverv og Servicebranchens Arbejdsgiverforening).
 
På disse områder blev der tidligere indgået forlig, og de har således ikke været omfattet af forligsmandens mæglingsforslag.
 
Inden urafstemningsmaterialet blev sendt ud, besluttede hovedbestyrelsen i forbundet at anbefale de berørte medlemmer at stemme ja til forliget. Fagforeningens bestyrelse er delt i holdningen til forliget, men et lille flertal har arbejdet et ja til forliget.
 
Urafstemningen har været præget af, at mange af fagforeningens medlemmer, specielt de der arbejder i vikarbureauer, har vi ikke registrerede med disse arbejdspladser.

Det skyldes, at langt de fleste er registrerede med en fast arbejdsplads i en kommune eller regionen, men arbejder derudover som timelønnede i vikarbureauerne. Mange af disse har desværre ikke deltaget i urafstemningen. Det skal vi rette op på til de næste overenskomstforhandlinger
 
Nu bliver det de offentligt ansattes tur!
 
Om de kommende overenskomstforhandlinger på det offentlige område udtaler Dennis som følge af de 1000 kr. på det private - "Når man dertil lægger, at aflønningen på det offentlige arbejdsmarked samlet set ligger under aflønningen på det private arbejdsmarked, så skal der nødvendigvis nogle rigtigt flotte lønstigninger hjem til de kommunalt og regionalt ansatte.

Debatten i de enkelte forbund på det offentlige område peger da også i retning af, at de 3 højst prioriterede krav bliver: Løn, løn og atter løn. Derfor gør de kommunale og regionale arbejdsgivere da også klogt i at indstille sig på, at OK 08 kan blive en ganske dyr omgang".
 
Jeg vil her på lederplads meget gerne invitere dig til aktivt at tage del i de kommende måneders arbejde med at debattere og indhente overenskomstkrav.

Det gælder medlemsmøderne, som er omtalt i dette blad. Det gælder møder på din arbejdsplads - gå til din tillidsrepræsentant og vær med til at arrangere møder. Møder hvor fagforeningen gerne deltager.

De næste 2 måneders aktiviteter skulle gerne resultere i rigtig mange overenskomstforslag fra rigtig mange medlemmer. Alle forslag skal være i fagforeningen inden den 1. juni. I øvrigt kan du følge med på vores hjemmeside.
Go' arbejdslyst!

Tilbage til infoa nr. 3 - 2007