$name

Årets kvinde er en af vore egne
 

Hun var næstformand i fagforeningen indtil hun gik på efterløn. Hun er nyvalgt suppleant til bestyrelsen i fagforeningens seniorklub.
Hendes navn er Ruth Mørch og hun er blevet kåret som Årets Kvinde i hendes hjemkommune Rødovre. 
 
 
Af Merete Astrup
 
Ruth Mørch har flere forhenværende titler på sit visitkort. Nemlig også forhenværende viceborgmester i den kommune som overrakte hende prisen som Årets Kvinde.

Ifølge den lokale presse Rødovre Lokal Nyt "var det fortjent og vel nærmest på tide".
Og der var, stadig ifølge den lokale, også en særlig hyldest til Ruth Mørch, da nogle kvinder slog ring omkring hende og sang en stille sang.

Til avisen siger Ruth Mørch: "Jeg kendte ikke sangen, og jeg synes generelt ikke, at man skal honoreres for at lave et arbejde, der hjælper andre, men jeg må indrømme, at jeg blev meget overvældet og rørt".

Infoa kontaktede fagforeningens tidligere næstformand og ønskede tillykke.
 
Kvinder
Prisen fik hun overrakt på den årlige kvindefestival, og det er i kvindegrupperne, at Ruth Mørch lægger en del af sit frivillige arbejde. For det ér det - frivilligt.

Arbejdet med kvinderne er en del af kvartérløftet i området Kærene i Rødovre Kommune, og det finansieres dels af penge fra kvartérløftet og fra Statens § 115 frivillighedspulje.

- De kvinder vi arbejder med, er kvinder med anden etnisk baggrund end dansk og det er socialt dårligt stillede danske kvinder, som blandt andet er voldsramte, siger Ruth til infoa.

Kvinde arbejdet har kørt i mange år. Det var 11. gang i år at kvindefestivalen blev afholdt.
Ruth Mørch fortæller, at det er den kommunalt ansatte sundhedsplejerske, der via sit opsøgende arbejde skaber kontakterne mellem kvinderne/mødrene og de etablerede kvindegrupper.
Men hvordan kom Ruth Mørch selv med i arbejdet?

- Jeg henvendte mig efter, at jeg var holdt op i kommunalbestyrelsen og spurgte om, der var noget jeg kunne gøre, og det er der jo, smiler Ruth.

Sådan kom hun ind i arbejdet, og nu er hun kasserer.
Kvindearbejdet omfatter mødre med mindre børn, en gruppe store piger og en gruppe unge piger.
Ruth Mørch fortæller:

- Mødrene og deres børn mødes en gang om måneden. De spiser sammen, og der er foredrag om et kvindeemne. Mens kvinderne deltager i foredrag passer nogle pædagogstuderende børnene. En gang om året er kvinderne og deres børn på kvindekoloni. Den er meget populær. Både festivalen og kolonien får vi økonomisk tilskud til fra byudviklingen.

Så har vi to pigegrupper. En for piger mellem 6 og 12 år og en for piger mellem 12- 17 år. De mødes en gang om ugen. Den store pigegruppe skal vi være meget opmærksomme på
der er nogle af dem, der er ude i nogle smårapserier.

Men vi hjælper også pigerne i jobtræning. Det er især piger med anden etnisk baggrund, for de har de sværest med at få job. En af pigerne er lige ved at være færdig som social- og sundhedshjælper.
 
Travl dame
Prisen "Årets Kvinde" gives til en aktiv kvinde, og Ruth Mørch fik den for sit generelle aktive frivillige arbejde. Så det er nærmest overflødigt at skrive, at Ruth Mørch er en travl dame.
Vi gør det alligevel.

Udover arbejdet med kvinderne er hun medlem af seniorrådet. Hun er med i AOFs bestyrelse.
Hun er frivillig hjælper på Herups Museum som er beliggende i Rødovre, og hun er formand for Herups venneforening.

- Nu er jeg så også valgt til bestyrelsessuppleant i fagforeningens seniorklub, og det glæder jeg mig også til, siger Ruth Mørch, som aldrig har sagt farvel til noget i fagforeningen men på gensyn.
Den tid der er tilbage deler hun med mand, børn, otte børnebørn og et lille nyt oldebarn fra april.
Og så er der kolonihaven om sommeren. 

Tilbage til infoa nr. 3 - 2007