$name

Mere trygt for alle parter  

- Vi får lov til at udvikle os, siger social- og sundhedsassistent Jannie Meng, som er souschef og var på kursus på lige fod med sygeplejersker. Hun føler sig godt rustet til opgaven
 
- Vi er aldrig i tvivl hvornår den terminale fase indtræder. Dette er vi faglig rustet til.

I begyndelsen af projektet kunne vi føle en form for usikkerhed for, hvornår vi skulle starte på den terminale plejeplan, vores usikkerhed bundede i om vi startede  planen for tidligt? I et tilfælde afsluttede vi planen for de palliative pleje plan igen, da beboeren rettede sig, i andre tilfælde har vi ikke nået at starte nogen planer.

Jannie Meng fortæller, at man på to afdelinger gik sammen om at arrangere en pårø­rendeaften for at informere de pårørende om den indsats, som plejehjemmet er blevet i stand til at yde, når den terminale fase indtræder.
 
- Det var en god aften. Den gav tryghed, og det er jo vigtigt, at pårørende på et tidspunkt kommer herfra med en god fornem­melse af forløbet - og, at de føler, de fik støtte i den sidste tid.

Under vores kursus talte vi meget om, hvordan vi kan vejlede de pårørende, og jeg synes, at jeg er blevet oprustet, selvom jeg også har arbejdet meget med kontakt til pårørende i tidligere job.

Jeg tror, at vores nye praksis giver større tryghed hos alle parter, både hos beboerne, hos de pårø­rende og hos os som personale.

Vi bliver som personale mere trygge, når vi ved, at medicinen er her, og at vi ikke først skal til at tilkalde vagtlæge. Det gør hele forløbet meget mere roligt og mindre dramatisk, siger Jannie Meng.
 
Færre indlæggelser - færre vagtlæger
 
På Holmegårdscentret har man sammenlignet en registrering af terminale forløb i to perioder på hver seks måneder. En periode i 2004 før den palliative terminale pleje blev indført, og en periode på seks måneder i 2005, efter den blev indført.

I første periode var der 26 dødsfald og i 10 tilfælde havde personalet forudset, at beboeren var døende. I tre tilfælde nåede man at ændre strategi til lindrende pleje.

I anden periode var der 27 dødsfald og i 19 tilfælde havde man forudset, at beboeren var døende. I 19 tilfælde nåede man at ændre strategi til lindrende pleje.

I 2004-perioden døde fire beboere på sygehus og i perioden efter var det ingen, der døde på sygehus som følge af, at den terminale fase indtraf. I første periode var der 12  tilkald af vagtlæge, i anden periode fire tilkald.

I 2005-perioden siger pårørende uopfordret i 24 af de 27 tilfælde, at der var tale om en værdig livsafslut­ning. De to dødsfald på hospital oplevede de pårørende som meget frustrerende.
 
Tilbage til oktober 2006