$name

København fik et væg til væg forlig

 

Budgetaftalen i København for 2007 er et bredt samarbejde mellem partierne i Borgerrepræsentationen(BR). Det centrale element i aftalen er investeringer.
Fint, men der er for mange mursten i forhold til hænder, mener Nanny Bisp, faglig sekretær i FOA, Social- og Sundhedsafdelingen
.
  
Af Merete Astrup
 
Ved præsentationen af budgetaftalen blev det sagt fra partierne side at der er et budget med et flerårigt perspektiv og med fokus på investeringer.

Dog kunne partierne i BR ikke blive enige om byggeriet af de billige boliger på Kløvermarken. Men ellers er det et væg til væg forlig, der endelig skal vedtages i BR i oktober.

I præsentationen lægges vægt på bedre service og mere tryghed. I den forbindelse får folkeskolen et ordentligt løft.  Men der er også sat midler af til forbedringer i ældreplejen.

Blandt andet skal kommunen have et plejehjemsflagskib, og det bliver plejecentret Sølund.
Et andet fokusområde er København som attraktiv arbejdsplads.

Som det hedder i præsentationen skal der investeres i København Kommunes eneste råstof - medarbejderne.

Arbejdspladserne skal indrettes på en sådan måde at "medarbejderinddragelse investeringer i medarbejdernes kompetencer og uddannelse prioriteres højt. Målet er, at medarbejdernes trives og har arbejdsglæde, engagement og tryghed", hedder det i præsentationen.
 
Der mangler hænder
Der er flere gode initiativer i budgetforliget i Købehavns Kommune.
Visionerne om attraktive arbejderpladser ledsaget af midler til efteruddannelser og kompetenceudvikling af medarbejderne, forventer vi os meget af, siger Nanny Bisp.

Fagforeningen vil ligeledes med interesse følge ideen om et flagskibsplejehjem, hvor nytænkning og inddragelse af nyeste viden og metoder skal iværksættes.

- Vi savner til gengæld midler afsat til nogle flere hænder i plejen. Det har i høj grad betydning for den attraktive arbejdsplads og dermed fastholdelse af personale, siger hun.
 
- Det bekymrer mig, at der er afsat forholdsvis meget af til mursten i forhold til selve plejen.
- Vi er enige med budgetparterne i, at både nytænkning og efteruddannelse,
uvildige tilsyn og andre tiltag kan løfte ældreområdet, men vi er også nødt til at sige til politikerne, at der skal flere hænder til for at løse opgaven optimalt.

I forvejen er der få for hænder i forhold til plejebyrden på nogle plejehjem.

- Personalet i ældreplejen er i dag nedslidte efter flere år i et dårligt psykisk arbejdsmiljø. Selv de bedste intentioner om bedre tider, vil kræve en indsats, og sygefraværet og de høje personaleomkostninger falder ikke på en eftermiddag, lyder det fra Nanny Bisp. 
 
Tilbage til oktober 2006