$name

Fyret men ikke færdig - hun har en drøm

 
Social- og sundhedsassistent Tine Mouritzen blev fyret fra sit ledende job, men en verden af nye muligheder åbnede sig.
Nu sælger hun software til vagtplaner, og er netop startet på forkurset til sygeplejerskeuddannelsen.
 
 
Af Merete Astrup
 
Hun siger selv, at hun gror bedst i modgang.

Måske blev frøet lagt, da hun fra den ene dag til den anden blev fyret fra sit job som souschef i en privat klinik, hvor hun i øvrigt også havde været konstitueret chef i 10 måneder.

Det skete en fredag, og så kunne hun bare gå hjem og holde weekend på ubestemt tid. Det var ikke fedt.

Den dag vidste hun ikke, at nye muligheder ville åbne sig for hende.
Tines historie er historien om, at komme videre. Det er også en historie om et, ifølge Tine genialt software program, der kan lægge vagtplaner - næsten helt af sig selv.

- Programmet er udviklet af firmaet Easy Flex. Programmet hedder Easy Plan, og det er det program, jeg nu sælger, fortæller hun.
 
Sosu assistent for altid
Det stod ikke skrevet på Tines vugge, at hun skulle være sælger.

Da hun havde taget social- og sundhedshjælperuddannelsen og efter nogle år i jobbet, tog assistentuddannelsen i 2000, var hun overbevist om, at hun skulle være social- og sundhedsassistent resten af arbejdslivet.

Det blev nærmest et must for hende at vise, hvad social- og sundhedsassistenter kan.

- Grunden til, at jeg ikke læste videre til sygeplejerske dengang, var fordi, det irriterede mig, at man inden området og udenfor ikke forstod, og stadig ikke forstår, at social- og sundhedsassistenterne er dygtige, og vi er rigtig gode brobyggere, fordi vi har den uddannelse, vi har.

På sygehusene er vi nærmest blevet betragtet som nogle, der ville stjæle sygeplejerskernes arbejde. Så jeg besluttede, at jeg fandeme nok skulle gå ud og vise, at social- og sundhedsassistenter er dygtige.

Og det gjorde hun så.
På Tines CV står: social- og sundhedsassistent på Lions Kollegiet, Bispebjerg Vikarkorps og Frankel Stiftelsen.

Hun ville mere med sin uddannelse, så hun tog springet over i det private erhvervsliv, da hun blev opfordret til at arbejde i en privat klinik.

Der gik ikke lang tid før Tine blev souschef, med ansvar for indkøb og kursusvirksomhed.
- Det var et job med rejser og en arbejdsuge på 50 timer. Men jeg brændte for jobbet, sådan var dét.

Tre år arbejdede Tine på fuldt tryk, og var samtidig mor til to børn, og gift med en god og forstående mand, som hun siger, og baglandet er vigtigt.

I løbet af de tre år havde hun også været fungerende chef i 10 måneder, så da hun pludselig blev fyret fra den ene dag til den anden, var hun langt nede. 

Tabu
- Det tog mig lang tid at komme oven på. Det vil sige jeg troede, at jeg havde det fint. Men jeg havde det egentlig skidt, måske var det noget med at miste identiteten. Jeg var skuffet og ærgerlig over, at de ikke ville beholde mig på klinikken.

Det er tabu at blive fyret - uanset hvordan man er blevet fyret, mener hun.
For Tines vedkommende handlede det om, at klinikkerne blev nervøse for den stigende medieomtale af, hvilke faggrupper, der udførte hvilke behandlinger på klinikkerne.

- På den konto røg alle social- og sundhedsassistenterne, selvom kritikken egentlig handlede om lægerne og ikke så meget om assistenterne og sygeplejerskerne.
Det irriterede mig.

Igen trådte man på Tines faglige social- og sundhedsassistent stolthed, men denne gang begyndte hun at overveje at læse til sygeplejerske.

Så hun var lidt i uddannelsestanker, da hun blev fyret.
- Jeg har en drøm om at blive selvstændig, og det kan jeg ikke som social- og sundhedsassistent, fordi vi ingen autorisation har.
 
Grib chancen
På et tidspunkt var modgangen åbenbart så stærk, at hun begyndte at gro.
- De skal ikke slå mig ned, sagde jeg til mig selv.

Det var et tab for dem og en ny mulighed for mig.
Jeg er ikke typen, der bliver bitter, og så har jeg det også sådan, at der sker hele tiden noget i ens liv. Man skal gribe chancen.

Og det gjorde Tine. Hun vil søge på sygeplejeskolen i Herlev og får et års merit. Hun er af "den gamle skole" og skal tage forkurset på VUC. Her startede hun i august. 
Samtidig med at hun havde tilmeldt sig uddannelse, blev hun headhuntet til at sælge produktet Easy Plan.

Software programmet der bør blive installeret på enhver arbejdsplads, der arbejder med at lægge vagtplaner. Sådan nogenlunde lyder Tines salgsargument.

Hun bruger ikke store armbevægelser eller faldballader, når hun skal forklare om Easy Plans lyksaligheder for plejehjemslederen, souschefen, afdelingssygeplejersken eller gruppelederen i hjemmeplejen, der bøvler med vagtplaner.

Det behøver hun ikke, for som hun siger: Produktet sælger sig selv.
- Jeg har aldrig set mig selv som sælger, og jeg tror heller ikke, at jeg er en supersælger.

Men det her program er så genialt, at jeg ikke kunne sige nej, forklarer Tine, som også ved at hun blev hyret på grund af sin personlighed og ikke sælgertalenter.

Det var én på opleveren. Tine som var vant til at arbejde i en kvindeverden, sad nu dér, ene kvinde blandt de mænd, der havde udviklet programmet.

Hendes øjne bliver større, da hun siger:
- Og det var IT, som jeg ikke havde beskæftiget mig med før.  Men hun har sin faglige baggrund og har været ude i praksis.

- Jeg kender alt bøvlet med, at få hele vagtplanen til gå op. Jeg ved, hvor langt tid man bruger, når der skal byttes vagter, når der er sygdom osv. Jeg ville ønske, at jeg selv havde haft et sådan program, da jeg arbejdede med vagtplaner, lyder fra Tine.
 
Pærelet
Og så pakker hun computeren ud og forklarer:
- Nøgleordet er fleksibilitet. I dag vil mange mennesker gerne være fleksible.

Møde lidt senere med kort varsel, bytte vagt med kort varsel, eller have brug for en fridag, som ikke var planlagt. De behov matcher Easy Plan.

Slut med vagtskemaer der ligger fast flere måneder ud i fremtiden.
- Når alle medarbejdere og andre nødvendige oplysninger er tastet ind, er det lynhurtigt at gå ind og ændre i vagtplanerne.

Programmet popper op med forslag til ændringer, når Hanne har bedt om en fridag. Den fortæller, hvor der er huller. Og skal der vikar på, har jeg mulighed for at tilkalde en vikar hurtigt.

Tine slår ud med armene og leverer et af sine mange smil - nej programmet kan ikke selv skaffe ekstra medarbejdere. 

- Pointen er, at jeg har et hurtigt overblik, som betyder, at Hanne kan få svar med det samme om, hun kan holde sin fridag. Som det fungerer mange steder i dag, skal Hanne selv spørge sine kolleger om, de vil bytte, inden hun ved om, hun kan holde fri.

Med det her program ved Hanne, at hun bare kan gå ind til Tine, og bede om en fridag, forklarer Tine, som helt lever sig ind i rollen.
 
Gladere medarbejdere
En gevinst, nærmest hovedgevinsten, ved programmet er efter Tines opfattelse, at man får gladere medarbejdere, fordi de i høj grad kan få deres ønsker opfyldt.

- Og hvilken leder vil ikke gerne have glade og tilfredse medarbejdere? spørger Tine.
Hun tror også, at der er penge at spare på sigt.

- Typisk er det de dyre drenge og piger, der arbejder med vagtplaner. De får frigjort noget tid, og dermed penge, som de kan bruge på andre nødvendige opgaver. Det vil garanteret også give flere glade ledere, spår Tine.

Programmet er målrettet udviklet til plejehjem, sygehuse, hjemmeplejen, men kan med lethed bruges også på daginstitutioner og lignende steder. Eller som firmaet skriver, til alle virksomheder med døgnbemanding.

- Det er mig bekendt, det eneste program, der er udviklet målrettet til disse arbejdspladser.
Der er lavet flere års research på de mennesker, der sidder med vagtplanerne og medarbejderne for at pejle ind på behovene, forklarer Tine.

Hun understreger, at det ikke er kontrolsystem.
- Det er en hjælp. Der er ikke noget at være bange for.

Nu er Tine Mouritzen i gang med forstudiet til sygeplejerskeuddannelsen, og hun har mødt sine første rigtige kunder. 

- Hårdt?
- Det bliver det - men superspændende. Jeg har ikke gået i skole siden "assistenten". Men jeg plejer at være god til at multitaske, griner Tine.
 
- Et tab for dem men nye muligheder for mig, siger Tine om sin fyring
- Man skal gribe de chancer. man får i livet, mener Tine og det gør hun 
  
Faktaboks:
Ideen til softwareprogrammet fik Firmaet Easy Flex på en opfordring fra DMI, Danmarks Meteorologiske Institut.

Så det er DMI's problematik der har været udgangspunktet for programmerne. 

Programmet Easy Plan målrettet til alle virksomheder med døgnbemanding,
både i det private og i det offentlige erhvervsliv.

Psykiatrisk hospital på Frederiksberg er den virksomhed der har kørt længst med systemet p.t.
  
Få yderligere oplysninger på www.Easyflex.dk
Her kan du finde programmerne og læse om, hvad de kan.

Kontakt salgskonsulent; Tine Mouritzen tlf: 50 51 79 78

Tilbage til oktober 2006