$name

Det er bare ikke godt nok!


af formand Palle Nielsen

Generalforsamlingen står for døren. Et år er gået med mange arbejdsopgaver i fagforeningen og på arbejdspladserne.

Kommunalreformen skal stå sin første prøve 1. januar, hvor de nye sammenlægningskommuner bliver en realitet. Samtidig nedlægges amterne og Region Hovedstaden skal til at virke.

Jeg har oplevet et år, hvor medarbejderne i stigende grad presses i hverdagen.
Stress og dårligt psykisk arbejdsmiljø er fænomener, som er blevet en del af arbejdslivet.

Manglende ressourcer, rekrutteringsproblemer og højt sygefravær slider medarbejderne op.

Manglende forståelse og opbakning samt følelsen af ikke at kunne gøre sit arbejde ordentligt afføder afmagt.

Det er problemstillinger tillidsvalgte dagligt bliver konfronteret med. Aldrig har tillidsrepræsentanter deltaget i så mange sygefraværssamtaler som vi har set det sidste år.

Denne situation er uholdbar og det skal arbejdsgiverne tage meget alvorligt og gøre noget ved.
Det er bare ikke godt nok!
 
Men medarbejdernes vilkår handler i høj grad om den økonomiske spændetrøje kommuner og og de nye regioner er havnet i. Regeringen har sat dagsordenen for den offentlige sektors fremtid:

- Mere frit valg og pengene skal følge patienten/borgeren.
- Privatisering og udlicitering er vejen til øget effektivisering
  og rationalisering.
- Private hospitaler og klinikker med favorable vilkår og med 
  privatøkonomiske interesser.
- Private plejehjem for de der har råd og med mulighed for 
  en række tilkøbsydelser, som ikke er   tilladt i det offentlige.

Det er regeringens bud på fremtidens ældrepleje og sygehusbehandling. I øvrigt i et samfund, hvor uligheden ifølge de borgerlige gerne må stige. Altså afstanden mellem rig og fattig vokser.

Er det under disse vilkår vore arbejdspladser i ældreområdet, i psykiatrien og på sygehusområdet skal udvikle sig, og skal vi acceptere de arbejdsvilkår, som medarbejderne bliver budt?
 
Det vil bestyrelsen gerne drøfte med dig på vores generalforsamling.
Jeg håber du har lyst til at komme og spise sammen med os og deltage aktivt i debatten under generalforsamlingen.

Den skriftlige beretning finder du andetsteds i bladet.
Velkommen til generalforsamlingen den 21. november.

Tilbage til november 2006