$name

Lavere standard i Værløse
 

 
Det bliver indbyggerne i Værløse, der først og fremmest kommer til at mærke sammenlægningen med Farum kommune. Blandt andet må hjemmeplejen maksimalt gøre rent på 65 kvadratmeter i borgerens hjem.
  
Af Hanne Bros
 
Politikerne i den kommende Furesø Kommune har lovet de ansatte i de nuværende Værløse og Farum kommuner, at de ikke bliver afskediget, hvis deres job bliver rationaliseret væk ved sammenlægningen. Alligevel hersker der en vis usikkerhed blandt personalet i ældreplejen.

Søndersø Plejehjem mister sit varme køkken, aktivitetscentrene Skovgården og Gedevasegård skal spare personalekroner, og rengøringen i private hjem bliver fastlagt fremover efter Farums skrabede model.
 
Tyvstart
I hjemmeplejen er ledelse og administration for Værløse og Farum allerede i fuld gang med at blive lagt sammen, selvom budgettet for den nye kommune formelt set først blev vedtaget den 10. oktober.

Der er indgået kontrakt med rådgivningsfirmaet Rambøll om et nyt samlet it-system, og 31. december lukker Farums it-system ned til fordel for et nyt.

Fællestillidsrepræsentant i Værløse hjemmepleje Birgitte Larsen, kan sagtens se fidusen i, at en større kommune kan give rationaliseringer på ledelse og administration i hjemmeplejen.

Hun er også glad for, at it-siden bliver ens, sådan at alle får mulighed for at komme over på håndholdte lommecomputere i et fælles elektronisk system for vagtplanlægning og journalføring.

Ændringer vil altid give utrygge medarbejdere, mener hun og gør opmærksom på, at det kun er 1½ år siden, at hjemmeplejen i Værløse gik fra at være organiseret i 20 grupper til 4.

-  I de fire grupper har vi for eksempel været vant til, at den daglige leder var en distriktssygeplejerske, forklarer Birgitte Larsen.

- Hun har stået for den faglige udvikling, ferieplanlægning og fraværssamtaler, og det er en ordning, vi har været meget glade for. Men sådan skal det ikke være længere.

Omvendt kan Birgitte Larsen også godt se, at ordningen kunne blive dyr at indføre for hele den samlede hjemmepleje. I stedet får hjemmeplejen en samlet ledelse fremover.
 
Dårligere rengøring
De kommunalpolitikere, der har siddet i sammenlægningsudvalgene, har droppet et forslag om, at rengøring kun skulle finde sted hver 3. uge.

I stedet vil Furesø i løbet af 2007 indføre en rengøringsgrænse på 67 kvadratmeter pr. hjem. Det er en ordning, som borgerne i Farum kender i forvejen, men for Værløse-borgerne bliver det en forringelse af standarden.

Birgitte Larsen er skeptisk overfor den nye model for rengøring.
- Her kan jeg frygte, at borgerne efterhånden vil skifte til private leverandører, fordi de simpelthen ikke kan få gjort deres hjem rent af den kommunale hjemmepleje på de betingelser.

Hvis mange borgere forlader os til fordel for et privat tilbud, er jeg bange for, at det bliver svært at tilbyde heltidsstillinger i hjemmeplejen fremover, forklarer Birgitte Larsen.

- Mangel på heltidsstillinger kan betyde, at vi får endnu sværere ved at få folk til at søge arbejde hos os.

Tilbage til november 2006