$name

Furesø sparer 9 millioner på ældreområdet

 
Selv om Farum og Værløse læner sig op af Hareskovens kuperede terræn fra hver sin side, har de to naboer drevet den kommunale butik på hver sin måde. Inspireret af naturen og de mange søer, skal indbyggere i Værløse og Farum på jagt efter en ny identitet, når de bliver lagt sammen under navnet Furesø til nytår. Værløses borgere skal være med til at høvle af på gælden i Farum kommune.
  
Af Hanne Bros
Research på grafik: Peter Mulvany
 
- En større kommune giver nye muligheder.
Sådan formulerer social- og sundhedsdirektør Niels Milo Poulsen det, når han skal forklare, hvad der sker på ældreområdet i den nye kommune efter nytår.

Blandt andet får plejesektoren en sådan størrelse, at Furesø gerne vil forsøge sig med et internt vikarkorps til at dæmme op for løbske vikartimer i ældreplejen.

Når man skal læse om de nye kommuner, der opstår til nytår, bliver man også nødt til at lære et nyt ord: serviceharmonisering. Det betyder, at standarden i de sammenlagte kommuner skal gøres ens på den ene eller anden måde.

Et eksempel: Generelt er Værløses plejehjemspladser dyrere end Farums, så en del af serviceharmoniseringen går ud på, at en plejehjemsplads skal opleves ens i den nye kommune.

Fra 2008 bliver plejehjemsbudgettet på 99 mio. kr. i stedet for 100 mio. kr., så 2007 skal forvaltningen i Furesø bruge på at beskrive den kommende standard.
 
Kabale
- Det har været vores opgave at finde spareforslag for 11, 8 mio. kr. på social- og sundhedsområdet, forklarer Niels Milo Poulsen om processen, der fører frem til næste års husholdningsbudget i den nye kommune.

Mandag den 10. oktober blev der så - efter, at lokalpolitikerne har handlet frem og tilbage -  vedtaget besparelser på 9,6 millioner kroner. Kabalen går op ved at rykke rundt på andre poster i kommunens budget.

Jeg synes, at det hører med til billedet, at der samtidig er afsat 7,5 mio. kr. til forbedringer på anden vis, fortsætter Niels Milo Poulsen: Det betyder blandt andet, at hjemmeplejen får mobilt udstyr, vi udvider på genoptræningsområdet, og at der kommer nye forebyggende indsatser. Det er stadig et fagligt ansvarligt budget.

Niels Milo Poulsen er ikke enig i, at hver gang der har været tale om en forskel mellem Farum og Værløse, så bliver det den dårligste eller billigste løsning, der bliver valgt:

- Vi regner med at hente en gevinst fra 2008 ved at rationalisere madudbringningen, der i dag foregår fra to plejehjem.

Vi ved, at det er et følsomt område at røre ved, fordi vi også skal lave sund mad og diæter til f.eks. undervægtige ældre. Her er det ikke vigtigst at gå efter laveste fællesnævner, men at få den bedst mulige kvalitet til de lavest mulige omkostninger.

Nedenfor er der i listeform opført nogle af de ændringer, der sker i Furesø kommune fra 1. januar 2007.
 
Positivlisten
• 34 nye plejeboliger på Ryetbo plejehjem. En udbygning i Værløse,
  der har været længe undervejs.
• Der sættes penge af til, at hjemmeplejen får håndholdte lommecomputere.
• Dannelse af et internt vikarkorps for at dæmme op for dyre private vikarbureauer.
• Tryghedsgaranti: Der er ikke lagt op til, at nogle medarbejdere 
   på ældreområdet skal afskediges. Ved hjælp af naturlig afgang
   og omrokeringer regner social- og sundhedsdirektøren med, at kabalen går op.
• Værløses tilbud om at rydde sne for hjemmeboende pensionister
   for 1.500 kr. pr. sæson overføres til Farum, der ikke har haft en
   sådan ordning. Dog bliver tilbuddet fremover ikke for alle,
   men kun de svageste borgere.
•  Sundhedsfremme: der sættes penge af til oprettelse af sundhedscentre.
 
Rationaliseringer:
Drift af hjemmeplejen: De to ledelser og administration bliver til en.
Visitation: Furesø Kommune strammer generelt op på visitation, både til hjemmepleje, rengøring, snerydning og hjælpemidler.

Rengøring: Farums princip om, at niveauet for rengøringshjælp i hjemmeplejen dækker 65 kvm overføres til den ny Furesø Kommune.

Plejehjemskøkken: Det lille plejehjem Søndersø i det nuværende Værløse skal ikke længere producere varm mad til beboerne.

Det sker for at spare 600.000 kroner, men det er endnu ikke besluttet, hvor maden skal komme fra fremover. Eventuelt overskydende personale vil blive tilbudt arbejde på et af Furesøs andre plejehjem.

Aktivitetscentre: De to åbne aktivitetssteder for raske pensionister, Skovgården i Værløse og Gedevasevang i Farum skal slås om at fordele en besparelse på en million kroner.

Lokalt har der været meget ballade om Skovgården, der har over 800 besøgende om ugen. Det oprindelige spareforslag lød på 2,4 mio. kr.

Hjælpemidler: To hjælpemiddeldepoter bliver til et.

Foreningstilskud: Værløse har ydet 300 kr. i tilskud til idrætsforeninger for hver pensionist, der dyrkede gymnastik, badminton eller svømning. Tilskuddet bortfalder i den nye kommune.

Nytårsfest: En traditionel nytårsfest for pensionisterne i Værløse skal gælde for alle Furesøs ældre i 2007. Da festen skal holdes for flere for færre penge, bliver der en højere brugerbetaling.

Pensionisthåndbog: En service fra Værløse, der også overføres til Furesø. Dog skal omkostningerne til håndbogen halveres.
 
Flere indtægter - med tiden
 Aftaler i udbud: Flere opgaver vil blive sendt i udbud for at få den billigste løsning. Det gælder f.eks. vask for pensionister, der i Farum i dag primært bliver udført af hjemmehjælperen i borgerens hjem, mens Værløse har et firma på opgaven. Vikaropgaver, kørsel, indkøb og leverandøraftaler skal også gås efter i sømmene og i udbud.

Brugerbetaling: Værløses princip om brugerbetaling for sygeplejeartikler som f.eks. komprilanbind, plastposer og engangsvaskeklude overføres til Furesø.

Rygtræning for erhvervsaktive borgere, der benytter Rygskolen på Ryetvej, går fra at være gratis til at koste 110 kroner pr. gang.
 
Hvem tæller piller op: Det skal undersøges, om det bedre kan betale sig at lade apotekerne stå for dosering af piller frem for at lade arbejdet udføre af hjemmesygeplejersken. 
 
Tilbage til november 2006