$name

Lokal løndannelse 2006 på Herlev Sygehus


 
Forhandlingerne om Lokal løndannelse - også kaldet Ny løn - for 2006, skal til at starte lokalt på sygehuset. Men hvorfor omfatter lønpuljen, der er lokal forhandling, denne gang ikke alle personalegrupper?

Af Ida Steensborg

Der er i år en pulje på 5,9 mio.kr. til Lokal løndannelse på sygehuset. Men den pulje omfatter kun 36,3% af sygehusets medarbejdere.

Flere personalegrupper har nemlig for 2006 valgt at få lønnen reguleret centralt via deres overenskomst. Det handler bl.a. om FOA-grupperne og Sundhedskartellet, med undtagelse af ledere.

"FOA-grupperne har på landsplan besluttet, at de i 2006 hellere vil have mere i grundløn til alle end at få en pulje til Lokal forhandling.

(Ledere og mellemledere er ikke omfattet, da de stadig har Ny løn - red.)

Forhandlingen af den næste Lokal løndannelse-pulje til FOA-grupperne kommer til udmøntning pr. 1.1.2007.

Der ser vi det som en fordel, at midlerne til Lokal løndannelse er blevet delt mere op på faggrupper", siger fællestillidsmand for sosu-assistenter og sygehjælpere Kisser Maak.

Dialog, åbenhed og gennemskuelighed
De enkelte faggrupper har således selv bestemt, hvorvidt de har ønsket midler til Lokal løndannelse i 2006.

Men fordi medarbejderne før har oplevet det stadigt relativt nye lønsystem som uigennemskueligt og har haft tvivl om konstruktionen og konsekvenserne af tidligere forhandlinger, sættes der nu fokus på emnet, som noget der skal have plads i dialogen på sygehuset.

"Vi skal tale om det her med Lokal løndannelse i højere grad, end vi har gjort tidligere. Det handler om dialog og åbenhed, så vi får udryddet nogle af de myter og misforståelser, der kan opstå om fordelingen af midlerne.

Ingen bør føle, at de er blevet snydt, og det skal være klart for alle, hvorfor samtlige personalegrupper får del i puljen til Lokal løndannelse i 2006", siger Mette Mikkelsen fra Personaleafdelingen.

Udmøntningsgaranti som noget nyt
For første gang er der blevet forhandlet en udmøntningsgaranti på 1,25% af lønsummen, som omfatter centralt afsatte midler til Lokal løndannelse. Det betyder, at de berørte personalegrupper er garanteret, at arbejdsgiverne på amtsligt plan og for 2007 på regionsplan anvender de 1,25% af lønsummen til Lokal løndannelse.

"Jeg har en stor forventning om, at de 1,25% bliver udmøntet", siger Kisser Maak.
Den 29. november blev der afholdt informationsmøde om Lokal løndannelse 2006 for alle mellemledere, MED-udvalgsmedlemmer, tillidsrepræsentanter og afdelingsledere.

Mødet gav deltagerne et godt udgangspunkt for en dialog i de enkelte afdelinger forud for forhandlingerne.

"Det er strengt nødvendigt for at udbrede konkret viden om, hvordan midlerne anvendes i 2006, at afdelingerne sætter emnet på dagsordenen i de lokale MED-udvalg og i den forbindelse drøfter, hvem der er omfattet, og hvem der ikke er omfattet i 2006. Desuden er det en god anledning til at drøfte de lønpolitiske kriterier, som man ønsker at udmønte midlerne efter", siger Mette Mikkelsen.
 
(Artiklen er fra KAS Herlevs Personaleblad "Skopet")

Tilbage til februar 2006