$name

Lederen
Fagforeningens indsatsområder

 
Af formand Palle Nielsen
 
På generalforsamlingen den 22. november blev der i beretningen lagt op til en række indsatsområder i den kommende periode.

På baggrund af debatten tog bestyrelsen i januar måned beslutning om, at følgende punkter skal have særlig opmærksomhed i 2006: 

· Medlemsorganisering - Der er stadig behov for at forklare de uorganiserede, 
  hvorfor det er vigtigt at være en del af fællesskabet.
· Velfærdsdebatten - Det handler ikke kun om efterlønsdebatten, men også
  nej til brugerbetaling og nej til udlicitering og privatisering.
· TR-løfte - Vi skal sikre, at tillidsrepræsentanterne får de fornødne
  forudsætninger for at løfte det faglige arbejde på arbejdspladserne.
· Arbejdsmarkedspolitik - Her skal vi først og fremmest understøtte de
  nye medlemmer i de lokale beskæftigelsesråd.
· Strukturreformen - Vi skal understøtte vore repræsentanter i deres
  arbejde i Midlertidige Tværgående Hovedsamarbejdsudvalg og
  Forhandlingsudvalg. Det handler om at skabe de bedste løn- og
  arbejdsvilkår for medlemmerne i de nye sammenlægningskommuner
  og i Region Hovedstaden.
· Private arbejdsgivere - Det handler først og fremmest om arbejdsgivere
  under frit valgsordningen. Vi skal sikre, at der er indgået overenskomster,
  og at medarbejderne bliver organiserede.
· Demokratiløfte/synlighed - På FOA's ekstraordinære kongres
  den 12.-13. januar blev der vedtaget et demokratiløfte til medlemmerne.
  Vi skal bl.a. i dialog med medlemmerne om retten til indflydelse på egne forhold.
· Arbejdspladsklubber - Det faglige arbejde tager udgangspunkt i arbejdspladsen,
  så tæt på medlemmerne som muligt. Derfor skal vi understøtte, at der
  i større udstrækning oprettes arbejdspladsklubber.
· Lokal løndannelse - Ny Løn er død og vi er i gang med at forberede
  arbejdet med lokal løndannelse, som for ledere/mellemledere træder i
  kraft i 2006 og for de øvrige faggrupper i 2007.
· Social- og sundhedssektoren - Den centrale sektors arbejde skal
  følges op lokalt. Lokale sundhedstilbud, herunder sundhedscentre
  og konvertering af stillinger på sygehusene skal have særlig opmærksomhed.
 
Under debatten på generalforsamlingen blev der lagt vægt på følgende
indsatsområder:
 

· Det psykiske arbejdsmiljø/arbejdsbetinget stress - Et af de allerstørste
  problemer på arbejdspladserne. Det handler bl.a. om manglende
  ressourcer og psykisk nedslidning med langtidssygemeldinger til følge.
· Ufaglærte - Det er uacceptabelt, at antallet af ufaglærte indenfor
  ældresektoren stiger og stiger. Arbejdsgiverne skal tage situationen
  alvorligt og tage de nødvendige initiativer.
· Politiske kontakter - I tæt samarbejde med tillidsrepræsentanterne
  skal der sættes fokus på kontakt til lokalpolitikerne.
 
Organisatoriske indsatsområder:
 
· Fagforeningens love - Vi har fået nye forbundslove og som konsekvens
  heraf skal vi have revideret fagforeningens love.
· Kompetenceudvikling - Serviceløfter, demokratiløfte og øgede krav fra
  medlemmerne byder, at vi bliver dygtigere og mere kompetente.
  Derfor skal vi øge kompetencerne i hele fagforeningen.
 
Indsatsområderne blev drøftet med fællestillidsrepræsentanterne/suppleanterne på et todagesseminar i januar måned og der skal nu udarbejdes handlingsplaner.
 
Jeg håber at du i dit daglige arbejde vil være med til at sætte fokus på og bidrage med dine synspunkter til indsatsområderne.

Tilbage til februar 2006