$name

Københavns høje sygefravær bunder i dårligt arbejdsmiljø

 
Nye tal der bekræfter en gammel nyhed. Sygefraværet blandt de ansatte i Københavns Kommune, ligger langt over gennemsnittet i København.
- Det største problem i dag er det psykiske arbejdsmiljø, siger formand for FOA, Social- og sundhedsafdelingen, Palle Nielsen.
 
Af Merete Astrup
 
Man kan med rette stille spørgsmålet, hvor mange gange det høje sygefravær blandt ansatte i Københavns Kommune skal gentages i diverse undersøgelser og statistikker, før der bliver gjort noget ved det.

Denne gang kommer tallene fra Folkesundhed København og Økonomiforvaltningen. De viser, at de kommunalt ansatte melder sig syge 15,8 dage om året, og at den gennemsnitlige københavner har 6,5 sygedage om året.

Det høje sygefravær rammer ikke kun den enkelte, men koster skatteborgerne i København 553 millioner kroner om året, viser tallene.

- Derfor er det også uforståeligt for os, at politikerne ikke gør noget for arbejdsmiljøet. For det høje fravær skal findes i et dårligt psykisk arbejdsmiljø.

Medarbejderne i sundhedssektoren er mere stressede end tidligere, og de føler ikke, at de slår til. Derfor får de dårlig samvittighed overfor de borgere, de skal servicere, og det påvirker deres liv, siger Palle Nielsen.
 
Går den gale vej
Så sent som i efteråret bekræftede kommunens eget personalepolitiske regnskab for 2005 det dårlige arbejdsmiljø. 3000 af kommunens 50.000 ansatte gav udtryk for,  hvordan de opfatter arbejdsmiljøet.

63 pct. af sundhedspersonalet udtrykte, at de er belastet af arbejdsmængden mod 53 pct. i 2001. Desuden mener 54 pct. af de ansatte, at de er belastet af arbejdstempoet, og 45 pct. føler, at de ikke er i stand til at udføre deres arbejde tilfredsstillende.

- Dette personalepolitiske regnskab bekræfter, at udviklingen går den gale vej, som vi har gjort den forhenværende sundhedsborgmester opmærksom på.

Her i fagforeningen møder vi jo de medarbejdere, der bryder sammen, og de fortæller om, hvordan de politiske tiltag eller mangel på samme påvirker deres job og helbred.

Man kan ikke skære ned i budgetterne uden, at det går ud over nogle og noget. Det har både vi og de lokale tillidsrepræsentanter gjort opmærksom på i forskellige sammenhænge, men vi syntes vi har talt for døve ører, siger Palle Nielsen.

Ifølge JP København, forklarer bedriftslæge i Københavns Kommune Klaus Hansen, det markant højere sygefravær i kommunen i forhold til gennemsnittet med, at den offentlige sektor har en større tålmodighed med ustabile medarbejdere.

Til det siger Palle Nielsen, at han går ud fra, de aftaler der er indgået omkring sygefravær, bliver fulgt.

- Det væsentlige i dette her, det er arbejdsmiljøet, og gør de ansvarlige politikerne ikke noget, bliver det kun værre.

Den nytiltrådte sundhedsborgmester Mogens Lønborg (C) inviterede i Københavns Radio fagforeningen til et møde.

- Det følger vi meget gerne op på, siger Palle Nielsen.

Tilbage til februar 2006