$name

At vokse med opgaven 
 

Bjarke Madsen vil gerne anbefale andre social- og sundhedselever at tage et praktikophold i udlandet.
 
Af Hanne Bros
  
- Du lærer virkelig noget om forskellene på plejen i Danmark og i andre lande, siger Bjarke Madsen med tryk på virkelig.

I marts 2004 tog Bjarke Madsen på fem ugers praktik i England. Det var som frivillig på et feriecenter for både fysisk og psykisk handicappede, så han havde kun en fridag om ugen.

Til gengæld boede han på centret sammen med en masse andre unge frivillige fra hele verden, så både i arbejdstiden og i den sparsomme fritid knyttede han gode og varige venskaber.

- I England er det meget almindeligt, at familien passer et handicappet familiemedlem, fortæller Bjarke Madsen.

Har familien selv penge, skal de for eksempel betale for bleer og kørestole. Så hvis familien trænger til en pause fra plejen, kan de købe en uges ophold til det handicappede familiemedlem på et feriecenter som det, Bjarke Madsen var i praktik på for snart to år siden.

Selv om det var hårdt arbejde, blev Bjarke Madsen alligevel så glad for opholdet, at han har været tilbage flere gange siden og arbejde frivilligt. En af de første gæster, han havde kontakt med, har han også besøgt siden hen privat - og en japansk kæreste blev det også til.

- Jeg havde min praktikløn med fra Danmark og på feriecentret tog vi på mange ture med beboerne. Det er en gratis måde at se England på, fortsætter Bjarke, der var i praktik midt mellem Manchester og Liverpool i en by, der hedder Southport.

- Som frivillig vokser du med opgaven, og du opdager, hvilken lyserød verden du lever i herhjemme. Det er passende med en praktiktid på fem uger, for så når du at komme ind i arbejdet, synes Bjarke Madsen.
 
Den italienske drøm
Lene Rasmussen er mødt op for at høre Bjarke Madsen fortælle om sine erfaringer, da social- og sundhedsskolen i Brøndby holder international uge.

Hun har en drøm om at komme i praktik i Italien, og det har hun allerede rundet med en af Brøndbyskolens koordinatorer. Hun mangler den tredje praktik som sosu-assistentelev og vil gerne bruge fem af ugerne på et plejehjem og aktivitetscenter i Italien.

- Jeg kunne godt tænke mig at få den erfaring at begå sig i et andet lands sundhedssystem, siger Lene, der satser på oplevelsen frem for det turistmæssige.

Lene Rasmussen kan sikkert komme af sted gennem et EU-program, der hedder Leonardo, så hun både kan få tilskud til rejsen og opholdet. I modsætning til Bjarke, der boede på feriecentret, er det meningen, at Lene skal bo på vandrehjem eller lignende i Italien.
 
Gode erfaringer
Bjarke Madsen tog af sted, mens han var på hjælperuddannelsen. Han er overbevist om, at det er en fordel for ham, hvis han en dag vil læse videre til sygeplejerske og fysioterapeut - men måske endnu mere på det menneskelige plan:

- Jeg er blevet mere selvsikker og selvstændig af at have været i praktik i England. Jeg fik et stort ansvar," siger Bjarke Madsen, der bliver færdig som social- og sundhedsassistent til april.

Selv om han har været i England flere gange, har han dog ingen planer om permanent at flytte til England.

- Jeg fik en god ven blandt det første hold handicappede gæster, da jeg var i praktik. Jeg har besøgt ham flere gange, og har også haft kontakt med hans kone, efter han selv er død. Men jeg har også lært af netop det, at jeg skal passe på med distancen: Jeg er nødt til at se på det som et arbejde.
 
Vil du vide mere om praktik i udlandet, kan du kigge på Undervisningsministeriets hjemmeside om praktik, der hedder ciriusonline.dk eller du kan spørge vejlederne på din uddannelsesinstitution.
 
Praktiksted skal godkendes
Sosu-skolen i Københavns Amt har i øjeblikket elever i praktik i England, Irland, Italien og Finland, men vil gerne lave aftaler med andre lande - f.eks. de nationer, hvor elevernes forældre eller bedsteforældre stammer fra.

I øjeblikket er det lettest at få tilskud til rejse og ophold, hvis praktikstedet ligger i Norden eller et EU-land.

Du kan komme i praktik i udlandet i 2. praktikperiode som hjælper-elev, i 3. praktikperiode som assistent-elev.

Ligesom praktikstedet skal være godkendt af skolen, så du også godkendes af skolen. Du skal have ben i næsen, kunne undvære kæresten, familien og kammeraterne i fem uger og være en god ambassadør for Danmark!

Social- og sundhedsskolen i Brøndby samarbejder med de øvrige Social- og Sundhedsskoler på Sjælland om udveksling af elever.
 
Tilbage til februar 2006