$name

Som at tage murerens murerske

 
Fællestillidsrepræsentanterne fra sygehusene i Københavns Amt undrer sig over en så uvidende udmelding fra sundhedsministeren i Jyllands Posten den 8. november 2006 omkring dokumentation i patientjournalerne og brugen af samme.
 
Samtlige sygehjælpere og social- og sundhedsassistenter vil hvis forslaget bliver vedtaget, ikke i fremtiden kunne varetage deres job.
 
Sundhedsministerens begrundelse er, at man vil beskytte personfølsomme oplysninger. Er ministeren dog ikke klar over, at vi i vores ansættelseskontrakter skriver under på, at vi har tavshedspligt. 
 
Direkte adgang til EPJ er en forudsætning for udførelsen af det daglige arbejde.

Hvis dette ikke bliver muligt, vil der ske mange flere utilsigtede hændelser, da informationerne, observationerne og dokumentationerne, skal gå gennem flere led.
 
At fjerne Social og sundhedsassistenternes / sygehjælpernes mulighed for adgang til EPJ svare til, at man fjerner murskeen fra muren, og penslen fra maleren.
 
• Social og sundhedsassistenter / Sygehjælpere er superbrugere i EPJ,
  og underviser blandt andet læger, og sygeplejersker.
• På mange afdelinger fungerer Social- og sundhedsassistenter 
  og sygehjælpere som sekretær, de skriver blandt andet i 
  journalerne, skal de også formenes adgang?
• Hvis ministeren fastholder sit forslag skal arbejdsgange      
  /Arbejdstidstilrettelæggelse i så fald helt omstruktureres. Hvor 
   skal de resurser dog komme fra, da der for nuværende er stor 
   mangel på plejepersonale
 
Med venlig hilsen
Fællestillidsrepræsentanterne fra sygehusene i Københavns Amt
Kisser Maak Herlev Sygehus
Susanne Grønsund Gentofte Sygehus
Bente Tribler Glostrup Sygehus
 
 
Er sendt til Enhedslisten i Folketinget - som vil stille spørgsmål til ministeren. Endvidere omdeles det til sundhedsudvalget
 
Tilbage til december 2006