$name

Social- og Sundhedsassistenter skal arbejde med EPJ

 
Der må være noget, der ikke er tænkt igennem, skriver Karen Frost, tillidsrepræsentant og  social- og sundhedsassistent på Hvidovre Hospital
  
Jeg læser med stor undren i, fag og arbejde nr. 11 2006-11-06, at social- og sundhedsassistenter kan risikere ikke at få adgang til den Elektroniske Patient Journal (EPJ).

Indenrigs- og sundhedsministeriet er ved at lovgive om fremtidens EPJ og står det til ministeriet får social- og sundhedsassistenter ikke adgang til det elektroniske arbejdsredskab.
 
Jeg tillader mig at stille spørgsmål ved, om man har gennemtænkt nøje hvad dette kan indebære i en tid hvor alt skal dokumenteres og hvor vores sundhedsminister udtaler at vi skal have et sundhedsvæsen i verdensklasse.

Jeg har været inde og hurtiglæse lovforslaget (der er rigtig mange sider), dette betyder selvfølgelig ikke, at jeg har detaljerne og måske også har overset noget, men der skrives bl.a. at papirjournalen skal overgå til EPJ for bl.a. at:
 
  • Få effektiv ressourceudnyttelse
  • kommunikationen mellem de pågældende personalegrupper bliver lettere og mere sikker
  • den rette behandling kan igangsættes hurtigt 
 
Jeg undrer mig over, at man rent politisk vælger, at øge dokumentationen i stedet for at formindske den, når man tænker på, hvor mange penge, der er sat af til EPJ og IT i rent politisk.

Argumentationen for indførelse af EPJ har jo netop været, at man ønskede at formindske og ikke øge dokumentationsmængden.
 
Min egen historie med EPJ:
I forbindelse med implementeringen af EPJ i børneafdelingen hvor jeg arbejder, blev flere personaler forespurgt om, de ville være med i en arbejdsgruppe.

Jeg var en af dem, der takkede ja til dette interessante arbejde. Efter flere måneders arbejde med implementeringen, afsluttede jeg og flere andre faggrupper i april måned 2003 et 3 dages instruktionskursus, i relation til introduktion af EPJ. Umiddelbart efter gennemførte jeg et superbrugerkursus i EPJ.
 
Det første ½ år underviste jeg læger, sekretærer, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, sygehjælpere og andre tværfaglige grupper, der skulle kunne dokumentere i EPJ.
Aktuel har sekretærerne overtaget undervisningen af læger samt deres egen faggruppe, og jeg underviser fortsat nyansat plejepersonale.
 
Hvis jeg ikke må skrive i EPJ, vil jeg ikke kunne
  1. Dokumentere mine observationer.
  2. Læse en evt. behandlingsplan, lagt af lægen, på det barn jeg passer.
  3. Vejlede forældre til børn med gentagne indlæggelser hvor den sygeplejemæssige behandling kan opstartes inden lægen ser barnet, hvis man har mulighed for at læse i EPJ fra andre indlæggelser
  4. Der er mange mange flere punkter, der kan sættes på og under alle omstændigheder er alt, hvad vi foretager os jo under eget ansvar og alle kan blive anklaget, nogle mister autorisation andre muligheden for at arbejde inden for sundhedsvæsenet.
 Tilbage til december 2006