$name

"Skrid jeg vil ikke have hjælp af dig"


 
Citatet blev givet fra talerstolen på generalforsamlingen af Teresia Berg.
Hun er sort, og har mødt diskriminationen på sin arbejdsplads.

Desværre møder ansatte med anden etnisk baggrund end dansk sådanne bemærkninger.
I år tog de ordet på generalforsamlingen
  
Problemet diskrimination kunne have været taget på tidligere generalforsamlinger, for det er ikke helt enkelt at komme på en dansk arbejdsplads, heller ikke inden for social- og sundhedsområdet, med en anden baggrund og en anden hudfarve end flertallets.
 
Det er et problem, som de etniske minoriteter i NIF (Netværks I Fagbevægelsen) har kendt og debatteret gennem år.
 
Man bliver stille
Men som Teresia Berg sagde:
- Når man ikke bliver respekteret, så gemmer man sig. Hvis man ikke føler, at man bliver lyttet til, så bliver man stille.

Nu er der konkrete problemer på et plejehjem. Men her har tillidsrepræsentanten taget affære sammen med fagforeningen.

Men Teresia og hendes kolleger Suna og Mariamas taler var også et budskab og en appel til kolleger, tillidsrepræsentanter og ledere om at være opmærksom på, hvordan man modtagere nye medarbejdere. For det smitter af på hele holdningen på arbejdspladsen og dermed hos beboerne, mener de.    

- Jeg vil gerne appellere til at tænke over hvordan vi bliver modtaget.  Er det med glæde eller afvisning. Tænk over det, for vi bliver flere, sagde Teresia.

Hun kunne citere flere af de rigtig grimme udsagn fra nogle beboere.
- Når man kommer smilende ind og siger godmorgen fru Jørgensen, hvad kan jeg hjælpe dig med, og så får en bemærkning som " jeg vil ikke have dig", eller "du er ikke ligestillet med hvide mennesker". Så bliver det svært.

Teresia sagde også:
- De ældre beboere på plejehjem er ikke vant til sorte mennesker, og de har ikke rejst i verden. Derfor er det så vigtigt, at vi får opbakning fra vores kolleger.

I må forstå at tage det her seriøst.
Det handler om åbenhed. Her komme jeg med det jeg har - jeg er åben. Vil du også være  åben. Så kan vi løse problemerne i fællesskab.
 
Starter i uddannelsen
Mariama Sylla tog over og hun mener, at det bør sætte ind på integration i uddannelsen.
- Vi har nogle forhindringer, fordi vi ikke taler så godt dansk. Men vi kan jo ikke tale sproget godt lige med det samme, vi skal jo lære det.

Vi vil gerne være ligesom jer. Vi vil gerne have en højere uddannelse som jer.  
Vi har også forhindringer i praktikken, og hvis ikke FOA hjælper os, så giver op. Vi kunne godt tænke os at have en nøgleperson. En der kan høre på vores oplevelser og vil og kan give dem videre.

Suna deltog i generalforsamlingen for første gang.
- Tak fordi jeg må komme og give udtryk for mine tanker og følelser. Jeg har et barn, der er født i Danmark. Os der er kommet, vi har mange ressourcer, og vi vil gerne have at de ikke bliver spildt.

Tre sorte kvinder fik sat ord på forhindringer, frustrationer, men også på ønsker og håb.

Ismail har været med nogle år. Han undrede sig over at man i 2006 kan råbe efter Dansk Folkeparti, når man samtidig hører om diskrimination på arbejdspladserne.

- Hvor er vores tillidsrepræsentanter spurgte han.
 
Tag stafetten
Og så gik den vordende pensionist, ifølge hende selv, på talerstolen.
Jean Petersen har om nogen sat punktet integration af etniske minoriteter i fagbevægelsen på dagsorden både i fagforeningen og i forbundet.

- Jeg er helt enig med, hvad der er sagt til kolleger og tillidsrepræsentanter, men vi skal i denne debat huske at tage arbejdsgiverne med. De har underskrevet mangfoldighedserklæringer, og vi havde mangfoldighed på personalemessen.

På min arbejdsplads har vi arbejdet med mangfoldighed, og vi ved, at det handler om at få flere hænder.

Vi skal snakke om dialog. Men få et få en dialog kræver det også at fagforeningen skal komme til NIF møderne, så vi ikke sidder og snakke med os selv. Det flytter først noget, når vi siger til vores medsøstre- og brødre, at vi skal løfte i flok.

- Vi skal i tage de nye i hånden og fange, hvad de ikke forstår, sagde Jean Petersen med adresse til både fagforeningen og forbundet.

Vi skal møde individet. Hvorfor skal vi give eksterne konsulenter hundrede tusinder af kroner, når vi selv kan integrere på arbejdspladsen, sagde veteranen og sluttede henvendt til sine yngre kolleger:

- Jeg håber, I vil arbejde målrettet. Tag stafetten, jeg er på vej på pension, og så skal fagforeningen og tillidsrepræsentanterne hjælpe jer.

Og skal man tage applausen til indtægt for viljen, så skal det nok ske.
 
Tilbage til december 2006