$name

Skjult kamera på Fælledgården var ikke i orden

 
 Pressenævnet har givet FOA ret i sin klage over Danmarks Radios og Bastard Films optagelser med skjult kamera på plejehjemmet Fælledgården i København.
Pressenævntes kendelse kom den 31. oktober.

Af Merete Astrup

FOA har fået ret i sine rejste kritikpunkter, og Danmarks Radio blev pålagt at bringe kendelsen fra Pressenævnet, der i en række tilfælde udtaler kritik af Danmarks Radio. Dette er sket.

- Kendelsen er en oprejsning til de ansatte FOA-medlemmer på Fælledgården. Det har de også fortjent.

Alle efterfølgende undersøgelser har vist, at ingen ansat har brudt hverken ansættelsesretlige forpligtelser eller sundhedsfaglige normer - alligevel har de ansatte i høj grad følt sig hængt ud, først og fremmest fordi de klart kunne genkendes på optagelserne fra Bastard Film og Danmarks Radio, siger formand for FOA Social- og Sundhedsafdelingen, Palle Nielsen.

Den meget mangelfulde sløring af de ansatte på Fælledgården i de skjulte optagelser er et af de forhold, som Pressenævnet udtaler kritik af.

Et andet forhold, hvor Danmarks Radio har tilsidesat god presseskik, er ved ikke at give de anklagede mulighed for at se eller kommentere de optagelser, der er foretaget med skjult kamera. Det udtaler Pressenævnet også kritik af.

Formand for FOA, Fag og Arbejde Dennis Kristensen sagde, da kendelsen forelå:
- Jeg vil gerne understrege, at det ikke er det principielle forhold, at medierne i visse tilfælde anvender skjult kamera, som vi har klaget over.

Medierne skal have mulighed for at kikke det offentlige over skuldrene. Men i dette tilfælde er Bastard Film og Danmarks Radio gået klart over stregen.

Vores medlemmer har nu fået oprejsning. Til gengæld må jeg undre mig meget over de nyhedsansvarlige i Danmarks Radio, der i en række efterfølgende avisindlæg meget ihærdigt har forsvaret den kritisable udhængning af vores medlemmer," siger Dennis Kristensen.
 
Samtidig med klage til Pressenævnet indgav FOA en politianmeldelse mod Danmarks Radio og Bastard Film for overtrædelse af straffeloven
Den afgørelse afventes.
 
 
Det siger Pressenævnet:
Pressenævnet finder det som udgangspunkt betænkeligt at bruge optagelser indhentet med skjult kamera. En sådan fremgangsmåde kan kun være berettiget efter en nøje afvejning af den samfundsmæssige interesse i forhold til den enkeltes krav på beskyttelse i hvert enkelt tilfælde.

Nævnet finder, at den samfundsmæssige interesse i at belyse de omhandlende forhold i ældreplejen gjorde det berettiget at anvende skjulte optagelser.

Nævnet har her blandt andet lagt vægt på, at produktionsselskabet havde fået afslag på henvendelse om at lave en traditionel reportage vedrørende Fælledgården.
 
Det enkelte menneske har krav på beskyttelse af sin personlige anseelse, jo, vejledende regler for god presseskik, punkt B1.
 
Det påhviler derfor Danmarks Radio at sikre en effektiv sløring af de personer, der fremgår af udsendelsen. Nævnet finder, at dette ikke er sket i tilstrækkelig omfang, navnlig fordi stemmerne ikke er sløret. Nævnet udtaler kritik heraf.
 
Klagerne fik ikke lejlighed til at se eller kommentere optagelserne foretaget med skjult kamera inden offentliggørelsen. Nævnet udtaler kritik heraf.
 
Anvendelse af skjult kamera er også tilladelig, hvis de berørte efterfølgende giver samtykke hertil. Optagelserne blev den 17. og 21. maj 2006 vist for Fælledgårdens ledelsesansvarlige inden offentliggørelsen.

Forløbet i forbindelse hermed kan ikke anses for at indebære et samtykke til offentliggørelse. Et samtykke fra Fælledgårdens ledelsesansvarlige havde under alle omstændigheder været uden betydning i forhold til klagerne, da disse ikke havde givet de ledelsesansvarlige fuldmagt til at give samtykke."
 
Tilbage til december 2006