$name

Kaos uden adgang til patientjournaler
 

Uoverskuelige konsekvenser for praksis, som sandsynligvis vil gå ud over patientsikkerheden. Det kan blive resultatet, hvis indenrigsministerens forslag til at begrænse social- og sundhedsassistenters adgang til elektroniske patientjournaler.
- Derfor må vi forhindre at det bliver vedtaget, siger karens Stæhr, sektorformand
.
 
 Af Merete Astrup
  
Patientjournaler er et vigtigt arbejdsredskab for alt sundhedspersonale der varetager pleje og behandling af patienter.

Fremover må kun læger, sygeplejersker og jordemødre få adgang til de elektroniske patientjournaler, hvis indenrigsministerens forslag vedtages i Folketinget.

Lars Løkke Rasmussens forslag er et forslag til ændring af Sundhedsloven. Forslaget blev første behandlet i Folketinget d. 8. november.

Den 22. november var sektorformand Karen Stæhr i foretræde hos Folketinget sundhedsudvalg.
Efter besøget hos de folketingsmedlemmer i Sundhedsudvalget er hun mere optimistisk end før.
- Vores argumenter blev positivt modtaget. Det er gode signaler, siger hun til infoa.

Op til første behandlingen skrev sektorformanden et brev Sundhedsudvalgets folketingsmedlemmer samt til en række organisationer og instanser.

- Vi lægger især vægt på to argumenter. Det er patientsikkerheden og det er retssikkerheden, siger Karen Stæhr.
 
Fejlinformation
Social- og sundhedsassistenter varetager opgaver i patientplejen hvor de afhængige af kunne læse i patientjournalen.

Hvis de afskæres fra at se væsentlige og aktuelle oplysninger om behandling og diagnose for de enkelte patienter, er de uden mulighed for at ajourføre sig patienten.

- Vi har f.eks. social- og sundhedsassistenter, der arbejder alene, og bliver et patient pludselig dårligere skal social- og sundhedsassistenten kunne se i journalen, siger Karen Stæhr.

Desuden forudser hun, at social- og sundhedsassistenterne vil blive tvunget til at føre parallelle optegnelser, hvilket rumme risici for at miste vigtige informationer og overføre fejl.

Social- og sundhedsassistenterne har et selvstændig og juridisk ansvar for de opgaver de påtager sig.

Det andet argument er personalets retssikkerhed.
- Når der ikke dokumentation kan man komme i situationer hvor det vil blive påstand mod påstand, siger Karen Stæhr.
 
Kan løses
Sundhedsministerens argument for kun at give læger, sygeplejersker og jordemødre adgang er datasikkerhed.

- Men det problem, bør løses via it og den tavshedspligt, som i øvrigt gælder for alle sundhedspersoner, fastslår Karen Stæhr.

Hun frygter at EPJ med ministerens ændringsforslag ikke vil blive det centrale redskab i patientbehandlingen som målet er.

- Det er afgørende for kvalificeret pleje og behandling, at alt relevant plejepersonale bevarer adgangen til patientens journal uanset om det er elektronisk eller papirudgaven.  
 
Følg udviklingen på www.foa.dk
 
Tilbage til december 2006