$name

Generelforsamling 2006


Indledning 
To dage efter at statsminister Anders Fogh Rasmussen havde underholdt Venstres landsmøde med at de offentlige ansatte, der bidrager til en bedre offentlig sektor, skal have en bonusløn, holdt FOA Social- og Sundhedsafdelingen sin ordinære generalforsamling.

Det prægede generalforsamlingen, men det gjorde også finansloven, hvor der ikke blev plads til de mange penge som Dansk Folkeparti havde lovet til løn i ældresektoren.

Siden sidste generalforsamling er kommunereformen med de nye regioner rykket snublende tæt på.
Noget er på plads.

Blandt andet har medlemmerne i tre FOA afdelinger haft urafstemning
om hvilken FOA afdeling, de ville være medlem hos i den nye kommestruktur.

Men der er også noget, der ikke er på plads, når de nye kommuner åbner 1. januar.
Ikke alle ved, hvad der sker på deres arbejdsplads.

Regionerne vender op og ned på hospitalerne, når vi taler samarbejde. Efter nytår deler Storkøbenhavn hospitalsvæsen med Frederiksborg Amt og Bornholms Storkommune
i den nye Region Hovedstaden.

Desuden har Fælledgården fyldt en hel del i det forløbne, og for nylig kom kendelsen fra Pressenævnet. Den gik DR i mod. 
 
Reportagen er skrevet og fotograferet af Merete Astrup og Finn Svensson.
 
Velfærd er tid og flere hænder 
Velfærden, kvalitetsreformen som statsministeren kaldet det, har åbenlyse mangler.
Det var generalforsamlingen ikke tvivl om.

Vi har råd til at købe hele verden - men der bliver kun 14,50 kr. til hver medarbejder i ældreplejen i regeringens generøse tilbud.
 
Statsministeren forsøg på at gøre indtryk på offentlige ansatte, og på at få kvinderne til at falde for ham, gjorde ikke indtryk på formand Palle Nielsen.

I sin mundtlige beretning kaldte han Anders Fogh Rasmussen for ynkelig.
Bonusløn køber han ikke, derimod ser han gerne, at der bliver afsat penge, så personalet i ældreplejen kan få en ordentligt generelt lønløft.

Om pressenævnets kendelse om DRs skjulte kamera i Fælledgården, var Palle Nielsen tilfreds med:
- Nu afventer vi så afgørelsen om, hvorvidt DR har overtrådt straffeloven, sagde han.

I disse dage diskuteres de elektroniske patientjournaler (EPJ) fordi sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen vil ændre i loven, således at social- og sundhedsassistenter ikke må betjene dem.
- Med det forslag forhindrer ministeren reelt social- og sundhedsassistenterne i at udføre deres arbejde.
 
Arbejde på trods
Mari-Ann Petersen FTR i hjemmeplejen i Københavns Kommune sagde om statsministeren kvalitetsreform:

- Den gode nyhed fra regeringen er, at kvaliteten i den offentlige sektors arbejde skal være bedre.
Den dårlige nyhed er, at vi skal gøre det uden at vi får flere hænder til det, og at flere opgaver skal udliciteres, så private kan tjene penge på at udføre opgaverne.

Den omsorg og pleje, vi yder i dag, er på bekostning af os selv. Vi slider os op, sagde Mari-ann og henviste til de "rystende" tal for fysiske og psykiske arbejdsskader.
 
- Vi arbejder på trods, sagde hun, og fortsatte med at redegøre for at markedsgørelsen af ældreplejen har medført en række praktiske opgaver, som de ældre har behov for hjælp til, er blevet udliciteret. I dag udføres de af private firmaer og ofte med ufaglærte medarbejdere.

- Markedsgørelsen har også medført, at hver eneste opgave vi udfører, er nøje opmålt i tid og prisfastsat. Vi arbejder efter systemer, som er udviklet til industrien, og som ikke kan eller vil tage højde for, at det drejer sig om pleje og omsorg af ældre svækkede mennesker, hvis behov naturlig aldrig er det sammen hver eneste dag.

Vi har virkelig brug for, at vi som fagforening fortsætter og styrker vores kamp mod markedsgørelsen af den offentlige sektor, for regeringen ønsker at endnu flere opgaver i ældreplejen skal udliciteres, sagde Mari- Ann og opfordrede til, at fagforeningen ikke kun tager afstand, men kræver at udliciteringerne trækkes tilbage.
Desuden mente hun at kravet til de næste overenskomstforhandlinger skal handle om højere løn.
 
Tak os for at vi kommer
Kim Vesselgaard, TR i Lyngby Tårbæk Kommune, havde regnet ud at de den halve milliard, som Dansk Folkeparti havde lovet til lønninger, ville give 14,5o kr. til hver medarbejder.

 - Det kan vi købe en madpakke for. Men nu fik vi heller ikke de penge, Det  blev til 200.000 kr. over to år, sagde Kim, og mente, at den politiske kontakt er vigtig, og at den skal bruges til at sparke både venner og fjender over skinnebenet.

Og til beskæftigelsesminister Claus Hjorth Frederiksen beskæftigelsesplan "En ny chance til alle", havde Kim følgende kommentar:

 - Vi kunne godt tænke os en fair chance til, at få en ordentlig løn i et ordentligt arbejdsmiljø.
Jeg forstår jo ikke, at vi har alle de opsigelser, vi kan læse om i beretningen. Jeg synes, at arbejdsgiverne burde takke os hver morgen for, at vi kommer.
 
Region Hovedstaden
Poul Møller, FTR på Bispebjerg hospital har siddet i arbejdsgrupper og det midlertidige hovedsamarbejdsudvalg (MHSU).

- Hovedstadsregionen har fyldt rigtig meget i det sidste halvandet år, og lige nu går det rigtig stærkt. Alt skal være færdigt d. 31. december.

Men man havde lige glemt at lave en virksomhedsaftale for arbejdsmiljøet. Og der er store problemer med at rekruttere arbejdskraft også til vores faggrupper. Der er meget få ansøgere til de stillinger, der er.

FTR i psykiatrien i Amtet, Helle Søndergaard fortsatte, hvor Poul Møller slap.
- Ja det går rigtig stærkt nu. Og det er meget vigtigt, at der bliver sat ind på at holde på de gode medarbejdere, vi har. Der er en vej, og det er et godt arbejdsmiljø. På det område skiller vi os ikke fra hjemmeplejen, sagde hun.

 Også ungdomsudvalget lod høre fra sig på talestolen.
- Vi er her, selvom I måske ikke hører så meget fra os. Vi er hver i sær i gang med en personlig udvikling, og vi ligger lige under græsplanen og buldrer, sagde formand for ungdomsudvalget Carina Ræbild.

Hun måtte også konstatere, at det har været lidt sværere at få aktiveret flere unge end de troede for et år siden.

- Vi har ikke haft succes med medlemsarrangement, vi har holdt. Vi skal åbenbart lære på den hårde måde. Men vi har fået lavet en pjece om os, som jeg håber, at I vil tage med ud på jeres arbejdspladser, og tale vores sag.
  
Janine Almy, FTR i Gentofte Kommune tog fat på emnet andre uddannelser.
Skal en bankuddannet have deres anciennitet fra deres uddannelse med over i deres job som ufaglært social- og sundhedsassistent.

- I vores kommune har vi mange løst ansatte med andre uddannelser. I vores kommune har vi voksenelevløn, sagde Janine, og mente, at det kunne animere at alle tager en social og sundhedsuddannelse.

Ole Refsgaard, TR rejste diskrimination mellem kønnene.
- Jeg synes, det er utroligt, at vi i 2006 skal have problemer med racediskrimination. Men jeg synes også, at det er utroligt, at jeg som mand bliver udsat for diskrimination.

Jeg oplever borgere der ikke vil have hjælp en mand, sagde Ole, og opfordrede til at der bliver fælles regler for hvor "vi kan sige til eller fra".
 
» Tilbage til december 2006

» Tilbage til forsiden