$name

Dokumentation til hvad og hvorfor

?

Dokumentation er nærmest blevet et mantra for politiske beslutningstagere, når fokus retter på ældreomsorgen.
Regeringen forlanger mere dokumentation i den ældrepakke den har fremlagt.
- Dokumentation kan være okay, men vi skal definere, hvad vi vil bruge den til, og det savner jeg, siger sektorformand Karen Stæhr.
  
Af Merete Astrup
 
Stigende dokumentation kræver flere ressourcer, men også en højere faglighed.
Det viser en rundspørge, som bladet Nyhedsinformation har foretaget hos en håndfuld plejehjemsforstandere fordelt over hele landet.

Ud af de svar som forstanderne giver, er der helt klart tale om en stigning i kravene til dokumentation. Samt flere og flere faste standarder som for eksempel tidsberegning på rengøring, morgenmad og toilette.

Fælles for lederne er, at de trækker i nødbremsen.
Det er ved at være for meget dokumentation især den "bevidstløse, den uden konsekvens og brugbarhed, er en tidsrøver ud over alle grænser".

Socialminister Eva Kjer Hansen (V) har lovet, at hun vil skaffe mere kvalitet i ældreplejen, og det mener hun at kunne med mere dokumentation af kvalitet og aktivitet.
 
Fylder for meget
Karen Stæhr, formand for social- og sundhedssektoren i FOA, siger at dokumentation kan være godt.

- Men jeg synes, at det fylder mere end at tale om den omsorg og den pleje, som de ældre har brug for. Der skal være en balance mellem vores primære opgave, som er pleje og omsorg for ældre og så dokumentation.

Jeg synes, den balance er svippet over til fordel for at snakke dokumentation, siger Karen Stæhr, og fortsætter:

- Vi mangler at definere dokumentationen. Hvad er det, vi vil med dokumentation? Hvem skal dokumentere? Hvornår skal vi dokumentere, og hvad skal vi dokumentere?

Hvis man ikke ved hvad dokumentationen skal bruges til, så bliver dokumentation til sådan noget suk! - nu ikke igen. Så bliver det endnu en opgave oven i alle de andre, siger Karens Stæhr.

Hvis medarbejdere og ledelser tværtimod ved, at dokumentation bliver brugt til at sætte ind med flere ressourcer og et bedre arbejdsmiljø, bedre arbejdsgange, så ville dokumentationen have et perspektiv.

- Men sådan er det jo ikke. Nu et det blevet et mantra. Hver gang der er problemer ude på plejehjemmene, så er kravet fra politikerne dokumentation. De kan stå på et ben om natten og sige det, kommer det fra Karen Stæhr.
 
Burde være følgesvende
Ifølge socialminister Eva Kjer Hansen handler det da også om at vise skatteyderne, hvad de
får for pengene, og om de får nok.

Da ældrepakken blev fremlagt udtalte hun blandt andet:
"Vi skal have sikkerhed for at pengene til de ældre bliver brugt ordentligt.

Kommunerne skal levere valid og tilgængelig dokumentation for indsatsen på ældreområdet. Vi skal vide, hvad pengene bliver brugt til, og hvad der kommer ud af dem.

- Hvorfor siger de aldrig, vi har måske sparet for meget. Der er for får medarbejdere til at honorere kravene, vi giver personaler for lidt i løn, spørger Karen Stæhr, og svarer selv:

- Det handler meget om hardcore, som tal, statistikker og bundlinjer. Det kan man nemmere bevise. Det er sværere at sætte omsorg ned i et skema.

Ifølge sektorformanden burde dokumentation og omsorg være hinandens forudsætninger.
- Når man bare trækker dokumentation ned over medarbejderne uden sammenhæng giver det jo ingen mening. Man skulle bruge den til at sætte sig mål, sige det og det vil vi nå. Når vi dem. Det ville have en mening. 

En anden gennemgående tendens i svarene fra plejehjemsforstanderne i Nyhedsinformations rundspørge er, at fagligheden ikke følger med det stigende dokumentationskrav.

En af dem, Jan Nybo Jensen Nybodergården i København, siger, at der ligger en stor kompetenceopgave foran med at sætte social- og sundhedshjælpere i stand til at forstå og udføre tankegangen om dokumentation, og "det er en misforståelse, at man kan få højere kvalitet ved at dokumentere sig frem til det.

Det handler i høj grad også om, hvorvidt ledelsen formår at omsætte værdier i praksis, så der bliver skabt en god ånd og et godt arbejdsmiljø".

Karen Stæhr er enig:
- Problemerne opstår, når der ikke følger læring med opgaven. Her er det vigtigt, at ledelsen kender sit ansvar. Ligger der nogle nye opgaver forventer jeg, at ledelsen sikrer, at alle medarbejderne har den bedst mulige viden til at løse opgaven.

Der er ingen der er født til at dokumentere, det skal læres.
 
Socialministerens krav til kommunerne skal vise:
● Kvaliteten på plejehjemmene
● Hvor meget tid hjemmehjælperne reelt bruger i de ældres hjem
● De ændres tilfredshed med antallet af hjemmehjælpere i hjemmet
● Hvor mange hjemmehjælpsbesøg, der bliver udskudt
● Hvor mange penge man bruger til hjemmehjælp i eget hjem og på plejehjem/plejebolig
● Hvor mange penge man bruger per beboer på plejehjem/plejebolig
● Hvor mange penge man bruger på brugertilfredshedsundersøgelse
 
Tilbage til december 2006