$name

Nye øjne på gamle rutiner

 
Fagligheden har fået et løft på plejehjemmet Borrebakken, der er med i afta­len om medicinhåndtering og gennemgang på plejehjem i Lyngby-Taarbæk. Det mener social- og sundheds­assistent Yvonne Mortensen, som sammen med syge­plejerske Riké Garde fortæller om nye rutiner.
 
Af Ulla Nygaard
 
Skiltet på døren viser "optaget", når social- og sundhedsassistent Yvonne Mortensen trækker sig tilbage for at få ro til at dosere medicin. Medicindoseringen til de 12 beboere, som bor på første sal, er hendes opgave.

Medicinen fyldes i doserings­æsker for tre uger ad gangen. For de 12 beboere i stueetagen tager den syge­pleje­faglige leder, sygeplejer­ske Riké Garde sig selv af opgaven, fordi en assi­stent­stilling ikke er besat.

- Det nye skilt er blot en af de ændringer, der er sket som følge af den sparring, vi har med farmaceuten fra apoteket, fortæller Riké Garde. Hun har deltaget i udviklings­forløbet for kvalitetssikring af medicinhåndteringen på plejehjemmene i Lyngby-Taarbæk Kommune.

- Vi har fået fælles standarder. Blandt andet har vi udarbejdet et fælles skema til "medicinfejl", hvor vi registrerer alle fejl, der opstår i forbindelse med dosering og udleveringen af medicin. Hvis vi ser, at en fejl gentager sig, ændrer vi proceduren, fortæller Riké Garde.
 
Større bevidsthed Den nye model til kvalitetssikring er et led i aftalen mellem Lyngby-Taarbæk Kommune og Lyngby Svane Apotek, som også omfatter medicingennemgang og kurser for personalet.

- Kommunen har bestemt, at det skal være sådan, og det er rigtigt godt. Vi har fået nye øjne på vores rutiner, som jo er indgro­ede, og som man måske ikke har sat  spørgs­­målstegn ved, siger Riké Garde.

- Det betyder også, at vi har fået ansigt på den farmaceut, vi ringer til på apoteket, når vi har spørgsmål. Det giver en helt anden stemning i samtalen, siger Yvonne Morten­sen. Hun føler sig godt rustet og mener, at fagligheden har fået et løft.

- Hele opgaven bliver løftet op og bliver mere synlig. Den større fokus på fejl medfører desuden en større bevidsthed om medicinhåndtering. Vi får en snak med det øvrige personale om, hvad der er gået galt, hvis en beboer ikke har fået sin medicin, fortæller Yvonne Mortensen.

Fejl kan typisk opstå, hvis der sker ændringer i medicinen hos en beboer, for eksempel efter en indlæggelse eller, når ny medicin skal udleveres på andre tidspunkter end de sædvanlige for pågældende beboer.

På Borrebakken har man derfor hængt lister op over hvilke tidspunkter, der skal gives medicin til beboerne. På denne liste skrives ændringer ind. Listen er en hjælp til hele personalet.

- Vi er jo rigtig mange, der har fingrene nede i medicinen. Derfor skal vi have procedurer, som hjælper os til at gøre tingene ens og rigtigt, siger Riké Garde.
 
Kontrol skal forbedre - Hvis jeg laver fejl i doseringen af medicin, bliver den opdaget hurtigere end tid­ligere. Riké er begyndt ind imellem at dosere medicin for mine beboere, for lige at tjekke, at alt er som det skal være. Det er godt at få andre øjne på doseringen, fortæl­ler Yvonne Mortensen.

- Det var noget af det, vi talte om i processen mod at skabe nye standarder, netop at få ekstra øjne på doseringen. Yvonne har eksempelvis en beboer, hvor doseringen er kompliceret og tager 45 minutter. Den dosering har vi aftalt, at jeg fast ser på, siger Riké Garde.

De nye rutiner er en del af kvalitetssikringen, som apoteket har bidraget til at udvikle. Netop kontrol og ekstrakontrol er hentet fra de vanlige rutiner i apotekets verden og skal ikke ses som mistillid til de personer, der doserer.

På samme måde er skemaer til registrering af fejl heller ikke udtryk for mistillid til det personale, der skal give medicinen videre til beboerne. Rutinerne handler om at få opgaven løst så korrekt som muligt.
  
Større sikkerhed På Borrebakken er beboernes medicin låst inde samme sted i modsætning til mange andre plejehjem, hvor medicinen står hos hver enkelt beboer.

- Hos os har hver beboer sin egen medicinskuffe, så det er stadigvæk personlig medicin, som er adskilt fra de øvrige beboeres.

Men det har stor betydning for roen og rutinen, at jeg kan dosere medicinen samme sted. Jeg tager skuffen ud for hver enkelt og fylder medicinen i doseringsæsker. Det kan jeg gøre helt uforstyrret. Det er både nemmere og giver større sikkerhed, mener Yvonne Mortensen.
 
Mere indsigt Tilbuddet til beboerne om medicingennemgang har også været med til at løfte fokus hos personalet.

- Når beboere eksempelvis får forskellig slags hjertemedicin, føler jeg mig tryg ved, at en farmaceut er inde over. Vi har altid haft en god dialog med de praktiserende læger, men jeg synes, at vi igennem processen her er blevet mere opmærksomme på at stille spørgsmål til beboernes medicin, siger Riké Garde.

Hun føler, at dialogen mellem plejehjemspersonale og praktiserende læger er blevet udvidet til også at omfatte farmaceuten på apoteket.

- Det kommer i høj grad beboerne til gode, mener hun.
Sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter i de fem områdecentre i kommunen tilbydes kurser i de forskellige, gængse medicingrupper og præparater som led i aftalen.
 
- Det giver ny viden, og det giver også anledning til at stille spørgsmål til beboernes medicin. Vi får en anden faglig tilgang til medicin og får større opmærksom­hed på de enkelte præparater. Det er et stort løft, mener Yvonne Mortensen.

Som leder er Riké Garde meget tilfreds med, at kurserne tilbydes både sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter.

- Det har stor betydning for vores arbejde. Det betyder jo, at vi får en god sparring med hinanden frem for, at jeg skal tilbage og referere en tilegnet viden. Vores interne sparring er i høj grad med til at løfte kvaliteten i vores arbejde, siger hun.
 
En seriøs opgave Varetagelsen af opgaverne omkring medicin på plejehjem er en seriøs opgave, som skal tages helt seriøst af alle medarbejdere.

- Det er ikke acceptabelt, at en fejl forklares med, at netop den medicin jo ikke var livsnødvendig for beboere. Her må vi holde fast i, at ingen beboere får medicin unødigt. Den holdning skal præge vores arbejde, så denne udviklingsproces fører til, at vi helt undgår fejl, siger Riké Garde.

Tilbage tíl april måned