$name

Medicin i plejen  


I dette og de følgende numre af Infoa bringes en serie artikler om medicin i plejen på sygehuse, plejehjem og i hjemmeplejen.

Artiklerne i dette blad har udgangspunkt i myndighedernes overvågning af, om der arbejdes korrekt med medicin. Embedslægen i Køben­havn, Frederiksberg og kommu­nerne i Københavns amt har netop udsendt dugfriske rapporter om sidste års uan­meldte kontrolbesøg på alle plejehjem. 

Endelig har vi valgt at se nærmere på, hvordan man arbejder i en udvalgt kommune, nemlig i Lyngby-Taarbæk.

Har du et godt emne til serien om medicin i plejen, så kontakt redaktionen.

Tilbage til april måned