$name

Regeringens flugt fra virkeligheden


Af Formand Palle Nielsen, FOA Social- og Sundhedsafdelingen i Storkøbenhavn.
 
Region Hovedstaden starter med et katastrofalt underskud på sundhedsområdet, viser de første beregninger for økonomien. Meget større end forventet.

Underskuddet, som er en konsekvens af kommunalreformen er steget til 800 millioner kroner. Det er 300 millioner kroner mere end det var opgjort til i lovgivningen.

Om det er en flugt eller en bevidst udelukkelse fra virkeligheden regeringen praktiserer, er ikke til at vide.  Men virkeligheden begynder at trænge sig på, og den er anderledes end den regeringens repræsentanter har forelagt os, og bilder sig selv ind.

Siden kommunalreformen blev vedtaget, har det heddet sig, at det ikke ville koste penge. Der er vist aldrig andre end regeringen selv og Dansk Folkeparti, der har troet på det. Men det ændrer ikke ved den nærmest umulige opstart, den nye region får.

Jeg er rystet over de nye beregninger og langer ud efter regeringen. Men jeg har også et par drøje bemærkninger til de borgerlige kommunal- og amtspolitikere, der efter min opfattelse, løber fra ansvaret.

Jeg kalder det strudsepolitik. De siger lidt en gang imellem, men når det kommer til stykket stikker de hovedet i busken.

Hvordan i alverden forestiller de sig, at man kan få et velfungerende hospitalsvæsen, når man mangler 800 millioner kroner, der skal hentes ind over en årrække frem til 2012.

Man kan ikke en gang holde status quo.

Oven i skal lægges en merudgift på 600 millioner kroner i 2007 på blandt andet indførelse af kræftscreening og ny medicin til behandling af brystkræft. Tilbud som regionen er forpligtet til at tilbyde.

I disse beregninger er der faktisk ikke råd til at folk bliver syge, og der skal i det hele taget ikke ske noget som helst. Men i virkelighedens verden bliver mennesker jo syge, og der skal indføres nye behandlingsmetoder og ny og dyrere medicin.

Jeg mangler næsten ord for min harme over, at regeringen, og de borgerlige lokale politikere der ikke gør op, tillader sig at sætte sig udenfor virkeligheden.

Endnu engang kan vi konstatere, at den nuværende regering er komplet uinteresseret i at indtænke virkeligheden.

En regering der åbenbart heller ikke har interesse for, hvordan et i forvejen hårdt presset personale har det, med udsigt til en kæmpe fusion, men uden penge.

Kald det lige tryghed, og kvalitet giver det i hvert fald ikke.
Eller er regeringens ærinde at bane vejen for det private sundhedsvæsen.
Vi ser allerede tendenserne med private sygeforsikringer, som flere og flere virksomheder tilbyder sine ansatte, så de kan blive behandlet i den private sundhedssektor.

Vi vil se flere omsætte friværdien i private sundhedsforsikringer. En udvikling der helt givet vil accelerere, når det offentlige hospitalsvæsen slides ned.
Det er ikke godt nok!
 
 
Tilbage til april 2006