$name

Klummen - På skolebænken

 
Og nu skal vi så uddannes - alle sammen. Globaliseringen kræver det af os.
Vi vil også gerne selv.

Ifølge Ugebrevet A4 vil ni ud af ti lønmodtagere gerne uddannes, og til LO formand Hans Jensens glæde vil 72 % af løn modtagerne i LO forbundene indstillet på at bruge overenskomstmidler.
Godt så!
 
Det var en rigtig glad statsminister der omgivet af LO formanden og formanden for Dansk Arbejdsgiverforening, der orienterede offentligheden efter et trepartsmøde.

Det kan jeg godt forstå, for mens LO formanden sagde at lønmodtagerne vil spytte i kassen, kom statsministeren ikke med en eneste udtalelse om, hvorvidt han vil til lommerne.

Indtil videre har denne regering mest skåret ned på midlerne til efteruddannelse, så jeg har altså mine tvivl.

Men lad nu den ligge.
Som altid i avisartiklerne er der forskellige eksperter, der udtaler sig om de aktuelle emner.
Sådan også om efter- og videreuddannelse.

En arbejdsmarkedsforsker mener, at det er en samfundsopgave, for lønmodtagerne betaler til uddannelsessystemet via skatten. En anden mener, at det er helt naturligt at arbejdsmarkedets parter er med til betale.

En universitetslektor kunne fortælle, at det man får rigtig meget valuta for pengene, når man efteruddanner korttidsuddannet.

Jeg kender et område, hvor pengene vil blive givet rigtig godt ud.
Social- og sundhedsområdet skriger på faglært arbejdskraft.
Men det kræver respekt for det arbejde der udføres og for de syge og de gamle der er brugere  - ikke kun i ord ved festlige lejligheder og det kræver det.

Tænk hvis arbejdspladserne i social- og sundhedssektoren blev så attraktive at mange ville søge uddannelsen og igennem hele karrieren havde lyst til og fik mulighed for at uddanne sig.

Tænk hvis de ansatte fik vikardækning, når de var på uddannelse. Tænk hvis hospitalerne som i Region Hovedstaden ikke skulle starte op ned at mangle 800 millioner kroner.

 Men hvad i alverden har det med globaliseringen og udflytning af arbejdspladser (Outsourcing)
at gøre?

Det er jo ikke et slagteri eller SAS´s billetsalg, det her.

Man kunne da forestille sig at Social- og sundhedsområdet kunne blive et område, hvor vi kunne vi udvikle know how på plejen, som vi kunne eksportere.

og det er vel ikke kun plejepersonalet, der skal betale for det.

Tilbage til april 2006