$name

Voksenelevløn og frafald i uddannelserne

- Fællesbestyrelserne i Københavns Kommune og Københavns Amt.


Fællesbestyrelserne har haft opskoling, afbrud i uddannelserne, voksenelevløn,

ufaglærte, "mesterlære", og tiltrækning til uddannelserne på dagsordenen

i årets løb.


Punkter som knytter sig til den ikke alene triste men katastrofale udvikling i

det Storkøbenhavnske område, og især Københavns Kommune, hvor mangel på

faglært personale stiger i et tempo, så det burde bekymre enhver ansvarlig

politiker og borgmester, som konstant påstår at ville gøre noget godt på ældreområdet.

Opskoling

Opskolingen synger på sidste vers. Da FOAs undersøgelse viser, at der stadigvæk

er mange, der ønsker opskoling, har fagforeningen gjort en ekstra indsats for

at få de sidste medarbejdere med.


Det er lykkedes os, i samarbejde med skolen i Københavns Amt, at få et

opskolingshold for plejere, ud over de planlagte hold for sygehjælpere i gang.

I Københavns Amt satser skolen på et opskolingshold for sygehjælpere i

2006.  Det bliver formentligt det sidste.

Frafald på uddannelserne

Der er lavet undersøgelser i begge Fællesbestyrelser, som viser at mange elever

dropper ud af uddannelserne.

Der er mange grunde til, at eleverne afbryder deres uddannelse, men "private

årsager" er topscoren.


Da frafaldet på uddannelserne er så stort, arbejder man i begge bestyrelser

ihærdigt på at finde løsninger, der kan  være med til at fastholde eleverne i uddannelsen.

Voksenelevløn

I København har voksenelevløn til Social- og Sundhedshjælpere vist sig at

være en stor succes.

Der er sket en markant stigning i ansøgertallet. Fællesbestyrelsen

har anbefalet at ordningen fortsætter, men et budgetforlig er på vej

i Borgerrepræsentationen, hvor et politisk flertal ikke vil følge op på succesen.

Et flertal, hvor kun enhedslisten er imod, halvere det ekstra beløb, Borgerrepræsentationen

afsatte i 2005 i erkendelse af, at voksenelevløn ville rekruttere

flere voksne elever.


Komplet uforståeligt eftersom der er over 1.000 uuddannet i faget.


Voksenelevløn til social- og sundhedsassistentelever er på dagsordenen

i Fællesbestyrelsen i København.

Fagforeningen har i flere omgange forsøgt at overbevise politikerne i BR om at

indføre voksenelevløn på assistentuddannelsen.


Vi har bedt Fællesbestyrelsen i Amtet om en opgørelse over, hvordan det

ser ud med voksenelevløn i Amtet.

Politikerne mener, at det fungerer godt, det er vi andre i Fællesbestyreslen ikke

helt enig i.


Ufaglærte

Da dimensioneringen skulle fastsættes i Fællesbestyrelsen i København pointerede

vi, at man skulle dimensionere således, at man fik de uuddannede medregnet.

På den måde lægger vi op til, at de uudannede skal have en uddannelse, det

var der enighed om i Fællesbestyrelsen.

"Mesterlære"?

"Mesterlære" er et nyt bekendtskab som i skrivende stund ikke er vedtaget.

Der arbejdes i øjeblikket med forslaget i Folketinget.

Her i fagforeningen undrer vi os over, at det skulle være nødvendigt

med endnu en adgang til vores uddannelser.

Der findes mangfoldige muligheder for at komme ind på uddannelsen,
så hvis man brænder for faget eller blot vil snuse til faget, er det muligt
ved de eksisterende tilbud på skolerne.

Tiltrækning og fastholdelse

I Fællesbestyrelsen i Amtet er man meget overrasket over at flere social- og

sundhedsassistentelever afbryder deres uddannelse midt i praktikken.

Vi har peget på, at kompetenceudvikling og opgaveglidning, så social- og

sundhedsassistenterne får lov til at bruge de kompetencer, de får i uddannelsen.

Det vil være med til at fastholde eleverne i praktikken og senere hen i

faget.
Der er aftalt at der afholdes en temadag om emnet i Fællesbestyrelsen.

Fællesbestyrelsen i Københavns Amt

Lise Rademacher

Brith D. Josephsen, også medlem af

klagerådet

Ulla Johansen

Marianne Jensen


Uddannelsesrådet, Københavns Amt

Janine Almy

Ebba Johansen

Inge Helga Luiten

Benthe Viola Holm

Marianne Jensen


Fællesbestyrelsen i København, Frederiksberg og H:S

Marianne Jensen

Jonna Abrahamsson

Tina Knak

Poul Møller


Uddannelsesrådet i Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune

Marianne Jensen

Liselotte Gulbæk Ellebjerg

Pia Larsen

Helle L.Arvidsen

Lisbeth Bastholm

Kosna Savage

Elevrådsrepræsentant,

Frederiksberg

Kim Jørgensen

Tilbage til beretning