$name

Udvalg nedsat af bestyrelsenArbejdsmiljøudvalg

Tage Christensen, faglig sekretær/politisk ansvarlig

Yvonne D. Graack-Pedersen

Anne Margrethe Sørensen

Sonja Irene Vestergaard

Inge Lise Andersson


1. maj udvalg

Palle Nielsen, formand/politisk kontaktperson

Ole Refsgaard (best.), politisk ansvarlig

Vibeke Jensen (best.)

Pia Kristensen


Lederudvalg

Palle Nielsen, formand/politisk ansvarlig

Søren Larsen

Conni Kraul

Vibeke Jensen (best.)

Majbrith Heinesen


Ungdomsudvalg

Palle Nielsen, formand/politisk kontaktperson

Heidi Kelm Jensen (best.) politisk ansvarlig

Carina Clemmensen (best.)formand for udvalget

Martin Bredesen, næstformand for udvalget

Rikke Lind Rieley

Katja Andersen.

Marie Havelund Welling

Pernille Heiber

Christine Frandsen

Hjælpere:

Michael Schou Wuiff

Christian Dahl Andersen


Juletræ - arbejdsgruppe

Nanny Bisp, faglig sekretær/politisk ansvarlig

Ole Refsgaard (best.)

Pia Kristensen


Seniorklubben - bestyrelse

Ulla Johansen, faglig sekretær/politisk ansvarlig


Lillian Iversen, formand for bestyrelsen
Elin Garn, næstformand for bestyrelsen

Bitten Jønson, kasserer


Ellen Rohrdal, bestyrelsesmedlem

Connie Sjøberg, bestyrelsesmedlem

Bodil Jeppesen, bestyrelsesmedlem
Karen Margrethe Fedde, bestyresesmedlem
Kirsten Gertsen,bestyrelsesmedlem

Rosa Maja Hjort, bestyrelsesmedlem


Suppleanter:

Margit Vognsen
Birthe Hummelmose

Britta Hedegaard

Holger Schmidt-Sørensen


Revisor:

Birgit Brager


Etnisk Ligestillingsudvalg

Marianne Jensen, næstformand/politisk kontaktperson

Jean Petersen (best.), politisk ansvarlig

Ole Refsgaard (best.)

Ismail L. Sadi

Kosna Savage


Psykiatriudvalg

Nanny Bisp, faglig sekretær/politisk ansvarlig

Jens Flyvholm

Grete Torp

Lisbeth Glaven (best.)

(nu nedlagt)


OK-udvalg

Palle Nielsen, formand/politisk ansvarlig

Jonna Abrahamsson, faglig sekretær

Per Hansen, forhandlingschef

Mari-Ann Petersen (best.)

Anita Bak Johansen

Poul Møller (best.)

Ole Refsgaard (best.)

(nu nedlagt)


Kommunalreformudvalg


Sygehusene:

Palle Nielsen, formand/politisk ansvarlig Marianne Jensen, næstformand

Troels Neiiendam, faglig chef

Poul Møller (best.)

Bente Tribler

Susanne Grønsund

Susanne Mørck

Helle Søndergaard


Primærkommunerne:

Marianne Jensen, næstformand/politisk ansvarlig

Ulla Johansen, faglig sekretær

Ebba Johansen (best.)

René Petersen

Linda Frederiksen


Elever/undervisere

Marianne Jensen, næstformand/politisk kontaktperson

Ebba Johansen (best.) politisk ansvarlig Fagligt Ansvar

Palle Nielsen, formand/politisk kontaktperson

Jean Petersen, (best.) politisk ansvarlig

Mari-Ann Petersen (best.) politisk ansvarlig


LO Region

Storkøbenhavn/hovedbestyrelse

Vibeke Jensen (best.)

LO Sektion København

Vibeke Jensen (best.)


Tilbage til beretning