$name

Uddelegering af kompetence til nyansættelser/stillingsændringer og årlige lønforhandlinger■ I perioden september 2004 til september 2005 har 43 (F)TR fået
   kompetence til nyansættelser/stillingsændringer.

   Der er trukket 11 tilbage, pga. at TR er fratrådt.

■ I perioden september 2004 til september 2005 har 25 (F)TR fået
   kompetence til årlige lønforhandlinger.

   Der er trukket 3 tilbage, pga. at TR er fratrådt.

■ Pr. september 2005 er der i alt uddelegeret kompetence til nyansættelser/

   stillingsændringer til 129 (F)TR'ere.

■ Pr. september 2005 er der i alt uddelegeret kompetence til årlige lønforhandlinger

   til 58 (F)TR'ere

Tilbage til beretning