$name

Stemmer på tryghed

  
Flemming Holst er social- og sundhedsassistent på Psykiatrisk Center Gentofte og har før oplevet nervøsitet ved omstruktureringer på afdelingen. Derfor stemmer han på et parti, der vil skabe tryghed for personalet
  
Hvem vil give tryghedsgaranti for de offentligt ansatte, som skal igennem store omvæltninger som led i den kommunale strukturreform? Det spørgsmål er vigtigt for social- og sundhedsassistent Flemming Holst, når han skal sætte sit kryds ved kommunalvalget og regionsvalget til november.

- Vi har på min afdeling været ude for nedlæggelse af 10 sengepladser for få år siden, og det skabe nervøsitet blandt personalet.

Derfor er det vigtigt for mig som medar­bejder og som sikkerhedsrepræsentant at fokusere på en tryghedsgaranti, når vi skal stemme, siger han.
 
Opgaven som tillidsvalgt
Flemming Holst mener, at det er en oplagt opgave for ham som tillidsvalgt at opfordre kollegerne til at stemme på politikere, der vil sikre personalet tryghed i ansættelsen.

- Vi står jo på bar bund som medarbejdere, for vi ved ikke, hvad der skal ske på vores arbejdspladser. Derfor er det oplagt at sige til politikerne, at vi ønsker tryghed i ansættelsen, siger han.

Formentlig kommer der ikke til at ske noget konkret før reformen træder i kraft 1. januar 2007, og omlægninger som del af en strukturreform vil også tage tid.

- Men det er afgørende for os som personale at vide, hvor vi står. Giv os tryghed i ansættelsen for en periode, så vi kan imødese reformen med ro, siger han.

Flemming Holst bor i Gladsaxe Kommune, som fortsætter med de nuværende kommunegrænser, efter reformen træder i kraft i 2007.

- Men der vil komme ændringer også i Gladsaxe, fordi de kommunale opgaver ændrer sig. Det bliver spændende at se, hvad kommunerne prioriterer og vil have råd til, når pengene skal til at følge den enkelte borger. Nogle kommuner vil givet få det svært, fordi de er pålagt en stram økonomisk politik af regeringen.

Flemming Holst tror, at den næste fireårige valgperiode vil være præget af fortsat usikkerhed.
- Måske også af dårlige kompromisser og mudderkastning, fordi hele struktur­reformen kun har tre partier bag sig, siger han. 
 
Tilbage til november 2005