$name

Serviceløfter
Serviceløfterne er nu konkretiseret, og arbejdet med at implementere dem på alle niveauer er i gang.

Serviceløfter er resultatet af en længerevarende proces, der blev sat i værk på forbundets kongres i oktober måned 2004, hvor dokumentet - "FOA i bevægelse" blev vedtaget.

Et dokument der gav 11 konkrete serviceløfter til medlemmerne.

Dokumentet blev behandlet på sidste års generalforsamling.

Hovedbestyrelsen i forbundet lagde sidste hånd på serviceløfterne i slutningen af januar måned i år.

Samtidig besluttede hovedbestyrelsen en arbejdsdeling mellem forbundet og de lokale

fagforeninger.

Arbejdsdelingen mellem de tillidsvalgte og fagforeningen skal afklares lokalt.

Herefter gennemførte fagforeningen i november sidste år tre tillidsrepræsentantkonferencer,

hvor deltagerne arbejdede med forslag til den fremtidige arbejdsdeling mellem fagforeningen

og tillidsrepræsentanterne i forhold til serviceløfterne.

Det vigtigste budskab i serviceløfterne er, at det spørgsmål og problemer skal løses så tæt på medlemmerne som muligt, altså på arbejdspladsen.

Derfor er praksis, at den første kontakt er tillidsrepræsentanten. Samtidig skal fagforeningen

udbygge et beredskab, der hele tiden kan støtte op om tillidsrepræsentanterne, når der er brug for det.

Forbundet besluttede, at serviceløfterne skulle udsendes som en pjece til samtlige medlemmer.

Pjecen er færdiggjort og opfylder betingelserne om, at den skal beskrive de enkelte løfter, samtidig med at fagforeningen beskriver, hvordan arbejdsdelingen er mellem fagforeningen og tillidsrepræsentanterne.

Altså, hvordan det enkelte medlem skal forholde sig, når der opstår behov for hjælp.

Indholdet er opsamlet på erfaringerne fra de tre TR konferencer. Pjecen er sendt ud til samtlige medlemmer sammen med infoa i august.

I september og oktober måned er serviceløfterne og fagforeningens praksis blevet gennemgået sammen med tillidsrepræsentanterne.

På konferencerne var tillidsrepræsentanterne med til at udvikle værktøjer til brug i det daglige

arbejde med serviceløfterne.


I den kommende tid er det vigtigt, at alle understøtter arbejdet med serviceløfterne og ikke mindst, at medlemmerne bakker op om tillidsrepræsentanterne og bruger dem.

Det er også med til at styrke tillidsrepræsentanterne.

Fremover vil serviceløfterne være at finde i lommebogen. Det næste projekt vi skal i gang med

er et serviceløfte til tillidsrepræsentanterne, som det blev besluttet i hovedbestyrelsen

i august.

Et løfte som skal sikre, at tillidsrepræsentanterne bliver kvalificerede til de mange opgaver og

udfordringer, der ligger i rollen som tillidsrepræsentant i dag.

Den første introduktion til løftet blev givet på TR-møderne i september og oktober måned.

Tilbage til beretning