$name

Savner politiske bud om sygehusene

 
Valget til regionsrådet i november får betydning for, hvordan sygehusene kommer til at fungere fremover. - Men politikernes holdninger står uklare for mig, siger sygehjælper Lone Hellstrøm
  
Hvordan ender sygehusvæsenet med at se ud, når en ny region for hovedstaden skal overtage alle sygehusopgaver i Københavns og Frederiksberg kommuner samt for Køben­­havns Amt og Frederiksborg Amt?

Det spørgsmål optager mange sygehusansatte, blandt andet på Rigshospitalets intensivafdeling, hvor sygehjælper Lone Hellstrøm arbejder og virker som sikker­heds­repræsentant.

Men det er uklart, hvad politikerne vil i det nye regionsråd, mener hun.
- Usikkerheden er vores største problem. Vi ved ikke, hvad der kommer til at ske med vores arbejdspladser, og jeg synes ikke, at vi får udmeldinger om, hvad politikerne mener, der bør ske.

Det bekymrer os og gør os en smule nervøse, at fremtiden er uvis, siger Lone Hell­strøm, som har svært ved at se sammenhæng mellem den nye sygehusstruktur og det kommende valg. 
 
Interesse nær job Selvom en usikker fremtid kan skabe en vis nervøsitet blandt medarbejderne, kan der også være fordele ved at få en ny struktur af sygehusvæsenet.

- Jeg forventer, at den nye sygehus­struktur bliver bedre, end det vi kender i dag. I hvert fald undgår vi konkurrencen om, hvor patienterne hører til, siger Lone Hellstrøm.

For sygehjælperen på Rigshospitalet ligger de politiske interesser tæt forbundet med arbejdet, og det er afgørende for, hvordan hun stemmer til valget.

- Men som sygehusansat har jeg svært ved at se, hvem der varetager mine interesser lige nu, siger hun.

Tilbage til november 2005