$name

Regeringen fortsætter angrebene på arbejdsmiljøloven

Beskæftigelsesministeren fremsætter forslag om at begrænse
arbejdsgiveransvaret i arbejdsmiljøloven, i denne folketingssamling.


Til gengæld skrives der bødestørrelser til ansatte ind i loven, så domstolene

i praksis får indskrænket deres grundlovfæstede dømmende myndighed.

Dansk Folkeparti har allerede sagt, at de vil sikre flertal for forslaget, og hævder

at ideen er deres.

Der er tale om en fortsættelse af regeringens linje med at

frede arbejdsgivere der krænker arbejdsmiljøloven, som startede med

tilbagekaldelse af Arbejdstilsynets beføjelser til administrativt at udstede bøder

til arbejdsgivere, der ikke overholdt lovens formelle bestemmelser.

Det er fagforeningens opfattelse, at de politiske beslutninger om markedsgørelse

af social- og sundhedssektoren truer vores arbejdsmiljø og den kollektive

arbejdskultur på vore arbejdspladser og, at vi står over for en brutalisering

ikke blot af arbejdslivet - men også af velfærdsstaten som sådan.

Tilbage til beretning