$name

Reformen får effekt på gulvplan

 
I Familie- og Arbejdsmarkeds Forvaltningen i Københavns Kommune mærker medarbejderne, at hovedstaden indretter sig på de nye opgaver, som følger med kommunereformen 
  
Familie- og Arbejdsmarkeds Forvaltningen skal deles i to forvaltninger i forbindelse med kommunalreformen.

Det skyldes ikke mindst, at kommunerne får flere opgaver i forhold til at få ledige i beskæftigelse.
Derfor opdeles forvaltningen i en Beskæfti­gelses­forvaltning og en Socialforvaltning, og det skaber usikkerhed blandt medarbej­derne.

- Der er så mange måske'er og hvis'er, og vi ved ikke, hvor vi bliver placeret arbejdsmæssigt, siger tillidsrepræsentant og sikkerhedsrepræsentant, social- og sundhedsassistent Anne Ørnby.

Hun arbejder i hjemmeplejedelen i Voksen Team med borgere under 67 år.
- Det er typisk psykisk syge og misbrugere, vi arbejder med.

Under den nye struktur vil vi høre til i Socialforvaltningen, men vi ved konkret ikke meget mere i, for eksempel hvem der bliver vores nye chef, eller hvordan distriktet kommer til at se ud.

Tilbage til november 2005