$name

Plejehjem inviterer kandidaterne indenfor
 

De syv kandidater til overborgmesterposten i Københavns Kommune har fået en invitation af aflastningsenheden på Bispebjerghjemmet - Københavns svar på et hospice - hvor personalet vil i dialog om fremtiden
 
 
Caféen holder eftermiddagsåbent med dans og levende musik, og denne dag er der flere gæster end normalt. Det er både pårørende, gæster fra daghjemmet og dansere udefra, som sætter liv i beboerne på Bispebjerghjemmet. Det er ingen svær opgave, for spille­mandens harmonika lokker i sig selv.

Tina Caspersen er social- og sundhedsassistent og arbejder på daghjemmet, hvor hun også er tillidsrepræsentant.

Bispebjerghjemmet består af 108 plejehjemsboliger, heraf 12 boliger for yngre handicappede, samt et dagcenter og en aflast­ningsenhed med 19 sengepladser for døende og alvorligt syge. Tina Caspersen viser rundt og på vejen fortæller medarbejdere, hvilke overvejelser det forestående valg giver dem.

- Politikerne burde sætte mere personale på plejehjemmene, så vi kunne foretage os flere gode ting med beboerne, mener Anna Madsen, som er sygehjælper på en af bo-afdelingerne.

- Jeg synes ikke vi kan være det bekendt, som vi tilbyder vores ældre. Vi har brugt omtrent mere tid på at få rutinerne med dokumentation på plads, end vi bruger på selve plejen, siger Anna Madsen.
Hun bor i Københavns Kommune og skal stemme her.

- Jeg stemmer på det mest københavnervenlige, og her tænker jeg både som privatperson og som sygehjælper på et plejehjem. Mit arbejde fylder meget i mit liv, og det har betydning, når jeg stemmer.

Anna Madsen har en bekymring i forhold til den kommende sygehusstruktur.
- Den kan betyde, at ældre skal til undersøgelse på et sygehus længere væk end nu, og det kan give tidsmæssige problemer, når vi skal følge dem, siger hun.
 
Bare to mere
Bispebjerghjemmet består af flere bygninger, som er bundet sammen af en stor terrasse, en rigtig perle, hvor beboerne sætter sig ud og nyder det lune efterår.
 
De grønne omgivelser lokker enhver udenfor, når vejret er til det, og det er da også et ønske hos mange beboere at blive kørt en tur i haven, hvor de kan bruge sanserne.

- Men det er netop de hyggelige og livsbekræftende gøremål, vi dårligst har tid til, fordi selve plejen går forud, siger Tina Caspersen. Hun ønsker sig, at der var to medarbejdere mere på hver boafdeling.

- Så kunne vi foretage os meget mere med beboerne, som også gerne vil ud i det omkringliggende samfund. Vi har Lersøparken tæt på. Vi har også NørrebroCentret og Nørrebrogade i nærheden, fortæller hun.

Som tillidsrepræsentant og fællestillidsrepræsentant repræsenterer hun ikke bare Bispebjerghjemmet, men desuden hele Ældrekontoret for Bispebjerg og det personale, der arbejder i de ældres hjem.
 
Et taktisk valg
Tina Caspersen både arbejder og bor i Københavns Kommune, hvor hun skal stemme til Borger­repræsentationen - som navnet er på hovedstadens kommunalpolitiske ledelse.

- Bygningerne på Bispebjerghjemmet forfalder, selvom de bare er 33 år gamle. Vi har lagt billet ind på en ombygning og istandsættelse, men ved jo ikke, hvorvidt og hvornår vi får det igennem.

Som medarbejder på et plejehjem har jeg svært ved at få øje på, at der kommer flere penge til de ældre. Tværtimod oplever vi, at der hele tiden skal spares. Det vil jeg gerne være med til at ændre på ved valget.

Tina Caspersen stemmer anderledes til dette kommunalvalg end hun ellers gør til et Folketingsvalg.
- Min store favorit som ny overborgmester er Ritt Bjerregaard.
 
Jeg håber, at hun vinder den kamp, så vi beholder et socialdemokratisk bystyre. Den nye social­borgmester skal også helst være fra venstrefløjen, så der bliver fokus på de svage - herunder de ældre, mener hun.
         
Byens eneste hospice
Til valget i København stiller hele syv kandidater op til posten som overborgmester. De har alle syv fået en personlig invitation fra en afdeling på Bispebjerghjemmet - Palliativ Aflastningsenhed.

- Vi vil gerne vise, hvad vi kan og spørge kandidaterne, hvad de synes vil være godt for et hospice i København, siger afdelingssygeplejerske Hanne Bech.

Enheden er det eneste tilbud i Københavns Kommune til døende. Det har 19 senge­pladser, som hele tiden er besat. Det har ca. 200 patienter i løbet af et år og lige så mange afvises på grund af pladsmangel.

- Vores ønske er at få flere pladser fordelt på mindre enheder. Vi ser tre afdelinger med blot 12 senge på hver som en ideel løsning, siger Hanne Bech.

På et hospice er plejepersonalet udelukkende sygeplejersker, men her arbejder også plejehjemsassistenter og social og sundhedsassistenter.

- Det er helt specielt, at der arbejder FOA-grupper på en afdeling som denne, fortæller plejehjemsassistent Elisabeth Bodholdt.

- Men det er en god kombination at have plejehjemsassistenter og social- og sundhedsassistenter på afdelingen, mener sygeplejerske Uschi Lingnau, som har været med siden starten i 1999.

- Vi ved ikke hvilken myndighed, der bliver ansvarlig for driften af denne enhed efter reformen træder i kraft, men vi håber, at vores erfaring og viden bliver bevaret, tilføjer hun.

Social- og sundhedsassistent Mary Bech har også været på afdelingen siden starten.

- Det er blevet vores barn. Vi kan give de alvorligt syge og døende et godt liv i den sidste tid. Og vi er gode til at tage hånd om hele familien. Der er tre gange så mange  pårørende som patienter, og det er jo hele familien, som er i krise, når et familie­medlem er ved at dø, fortæller hun.

Bispebjerghjemmet er en selvejende institution, som har driftsoverenskomst med Københavns Kommune. Om Palliativ Aflastningsenhed forbliver i kommunalt regi, når strukturreformen træder i kraft, kan kun fremtiden vise.
 
   
Tilbage til november 2005