$name

Ny Løn


Vi fik hvad vi gik efter: en ændring af Ny løn systemet. Kravet til OK 05 var

enten total afskaffelse af Ny løn eller en ændring således, at der blev givet flere

penge på de generelle lønstigninger og mindre på de lokale lønmidler. Sådan

blev det.


I den forgange overenskomstperiode voksede utilfredsheden hos medlemmerne

med Ny løn, og det stod klart for de fleste, at hvis ikke der blev lavet

om på systemet, så var risikoen for at resultatet af overenskomstforhandlingerne

ville falde ved en urafstemning.


Et andet vægtigt krav var udmøntningspligten. Hvilket betyder, at arbejdsgiverne

skal have pligt til at udmønte de procentsatser, der opnås enighed om.

Dette krav skal ses i lyset af, at nogle kommuner i sidste overenskomstperiode

klart meldte ud, at de ikke agtede at udmønte den procentsats, der var aftalt

ved overenskomstforhandlingerne.


Der er ikke afsat nye midler til lokale forhandlinger før den 1. januar 2007.

Men det indebærer ikke, at der ikke kan afvikles lokale forhandlinger i indeværende

år.


De beløb der tidligere er forhandlet, for eksempel som engangsbeløb "går

tilbage i kassen", ligesom der også ofte vil blive frigivet midler, når en medarbejder

forlader en arbejdsplads.


Det er lokale lønmidler, og det er selvfølgelig vigtigt at disse lønmidller,

som vi kalder tilbageløbsmidlerne, at de ikke blot forsvinder op i den blå luft,

men at de bliver genforhandlet.

Det er midler der tilhører medarbejderne. I disse måneder arbejder fagforeningens

for at få afsluttet de "hængepartier", vi har i forhold til lønåret 2004.

De forhandlinger, der mangler drejer sig i stort omfang om mindre arbejdspladser,

som er uden tillidsrepræsentant og med ganske få medarbejdere.

Forhandlingerne på disse arbejdspladser forventes at være afsluttede

inden generalforsamlingen.


Fagforeningen har igennem flere år arbejdet for at fællestillidsrepræsentanterne

og de lokale tillidsrepræsentanter skulle overtage ansvaret for lønforhandlingerne.

Der er stadig flere tillidsrepræsentanter, der får forhandlingskompetence

således, at de selv kan forestå de lokale lønforhandlinger.
 
Det gælder for nyansatte kollegaer, og det gælder de årlige lønforhandlinger.

Derfor har det været vigtigt at få udarbejdet fagforeningens lønpolitikker

på forskellige delområder.

De udtrykker fagforeningens holdning til de enkelte lønpolitikker, og de er samtidig en

værktøjsdel, så tillidsrepræsentanterne får de bedste muligheder for at påtage

sig opgaven.


Det er naturligvis stadigvæk muligt for tillidsrepræsentanterne at få hjælp

og supervision i fagforeningen.


Tilbage til beretningen