$name

NIF SOSU
Mangfoldighed og veluddannede medarbejdere på

arbejdspladserne og Netværk i Fagforeningen

2005 er året hvor NIF SOSU trak i arbejdshandsker for at hverve flere

medlemmer.


Vores mål i 2005 var at sætte mangfoldighed på dagsorden i fagforeningen
og på vores arbejdspladser. Fra "ynkelige medlemmer" til ressourcer i fagforeningen

og arbejdspladser.


Vores udgangspunkt er at hver af os rummer en del ressourcer, som kan

gavne arbejdspladserne fagforeningen og samfund.

NIF SOSU har arbejdet som samarbejdspartner med TLS konsulenterne

for at starter en rådgivning for etniske minoritetskvinder på arbejdsmarkedet.

Her er nogle af NIF SOSU medlemmer med som rådgiver. Nogle af NIF SOSU

medlemmer er nu uddannet mentorer, og fungerer som mentor på deres arbejdspladser.

Vi har indgået et samarbejde med Brøndby Social og Sundhedsskolen,

hvor nogle af NIF SOSU medlemmer fungerer som mentorer

for eleverne.


Vi har haft mange spændende emner på dagsorden. Et af de emner vi arbejder

med på nuværende tidspunkt er en ide om en bog.

NIF SOSU vil gerne være med til at udgive den sammen med en journalist,
men ideen er foreløbig på tegnebrættet.

I forbundsregi er der uddannet nogle frontløbere. Vi har været med til at give et input

til politik formulering på integrations område i Forbundet. NIF SOSU deltager

i aktiviteter i NIF København i samarbejde med LO Storkøbenhavn.

Et af vores mål er at øge kendskab til samt deltagelse i foreningslivet.

Vi arbejder stadig for at få flere NIF medlemmer. Dem kan vi kun hverve via

arbejdspladserne, og her må alle gøre en indsats.

NIF SOSU har også fungeret som rådgiver/mægler i konflikt situation om

kulturel konflikter på arbejdspladserne.
Vi ser dette som en af de arbejdsopgaver der meget vigtigt for NIF SOSU.


Vil ikke A og B uddannelse
Politikerne stå i kø for at løse rekrutterings problemet på ældreområdet.

Ifølge politikerne kan alle arbejde som hjemmehjælpere, social og sundhedshjælper

og sygehjælper. Den reserve af potentielle ansøgere, der var for nogle

år siden af ældre husmødre som søgte på uddannelse er nu nedslidte og udtømte.

Turen er kommet til indvandrerkvinder. Med regeringens plan "Flere i arbejde"
er der kommet pres på at rekruttere indvandrerkvinder til faget, og politikerne
foreslår at slække på adgangskravene til uddannelsen.

NIF SOSU mener ikke, det er vejen frem til at motivere indvandrerkvinder

til uddannelsen. At nedgøre uddannelsen på den måde, kan måske være en

af grundene til at frafaldet på social og sundhedsuddannelsen er stigende.

Indvandrerkvinder som har taget uddannelsen er stolte af, at de tog uddannelsen.

De har taget den fordi de har lyst til at arbejde med mennesker og faget.

Indvandrerkvinder har det som andre kvinder, fagligheden er i centrum.

NIF SOSU vil ikke være med til at uddanne A og B hold. Samtidig påpeger vi,

at rationaliseringer og nedskæringer er med til at vores arbejdsområde ikke er

attraktivt for de unge indvandrere.


Det harmonerer ikke med virkeligheden, at politikerne vil slække på kravene

i takt med, at der stilles flere og flere krav om skriftlig dokumentation i

form af handle- og plejeplaner. Det stiller krav til sprog niveau. Man

skal kunne læse og skrive.


Tilbage til beretning