$name

Mentorer gør uddannelsen lettere for indvandrere 

  
" Jeg har lært meget af min mentor, for hun har selv været elev på en social- og sundhedsskole. Hun har masser af erfaring, som hun kan dele ud af. Det drejer sig både om sociale og faglige spørgsmål, og når man er fremmed i det danske uddannelsessystem har man mange ting, man er usikker på".
Således fortæller en elev på en social- og sundhedsskole om sine erfaringer med at deltage i en ny ordning med mentorer på en social- og sundhedsskolen i København.
 
Social- og Sundhedsskolen i Københavns Amt, Brøndby afdeling har gennem et år tilbudt unge elever med flygtninge og indvandrerbaggrund en mentorordning.

Ordningen går ud på, at en elev, eller som det hedder en mentee, får tilbud om at blive knyttet til en mentor, der en person, der er villig til at yde støtte og vejledning til eleven. Støtten kan være faglig, social og dansksproglig.

Det er altid eleven, mentee, der bestemmer, hvad der skal tales om, når de to mødes.
Mentor og mentee mødes efter behov og nogle gange bruges mødet til lektiehjælp specielt med fokus på at skrive og tale dansk. Andre gange bruges møderne til blot at tale dansk sammen og sommetider bliver tiden brugt til faglig vejledning.
 
Personerne der står for netværket lægger stor vægt på at parrene passer sammen.
- Der er meget vigtigt, da ordningen bygger på frivillighed og parrene mødes i deres fritid.

Det er også nødvendigt, at parrene har talt sammen om deres forventninger. Hvis en mentee mest har brug for faglig vejledning, nytter det ikke, at vi knytter hende til en mentor, der helst vil være en social mentor, fortæller Anne Margrethe Bjerkan, der er en af personerne bag mentor-netværket.
 
"  Da jeg meldte mig til ordningen var det med en forventning om, at det skulle blive lettere for mig at tage en uddannelse.

Mine forventninger er blevet indfriet, fordi min mentor hjalp mig med en masse spørgsmål, jeg ellers var usikker overfor," fortæller en at deltagerne, der har gennemført sin uddannelse og nu arbejder som social- og sundhedshjælper.
 
Større forståelse
Ordningen har også en anden sidegevinst nemlig at nedbryde fordomme mod det fremmede og skabe større forståelse for det ukendte. Når man har lært et andet menneske at kende bliver man tit bedre til at forstå, hvorfor personen tænker, som hun gør.
 
En mentor fortæller:
" Det er rart at møde et menneske med en anden kulturbaggrund end min egen. På den måde lærer jeg meget om min egen kultur og bliver stillet spørgsmål om, hvorfor vi gør tingene som vi gør."
 
Flere mentorer, der kommer fra sundhedsvæsenet, eller er pensionerede herfra giver også udtryk for, at det er rart at være med til at gøre en forskel og at blive brugt på en anden måde, det giver grobund for udvikling. Det er rart, at man kan få lov til at fordybe sig i sit fag uden at blive afbrudt.
 
" Jeg taler dansk med min mentor og det lærer jeg meget af, vi mødes på skolen en gang hver måned og taler sammen om løst og fast, blandt andet om mine oplevelser i praktikken", fortæller en anden deltager i ordningen.
 
- Mentorordningen ved Sosu-skolen i Brøndby har kørt gennem et års tid nu, og i øjeblikket overvejer vi at udvide ordningen til også at kunne foregå ved hjælp af ny informationsteknologi. 

Det kan ske på den måde, at vi sætter mentee sammen med en mentor, der gerne vil tilbyde støtte over Internettet i de tilfælde, hvor den geografiske afstand er for stor.

Det kan være svært at tage fra Nærum til Brøndby for at mødes og så kunne kontakten  lige så godt foregå via mail. Det forudsætter naturligvis at både mentee og mentor har internetadgang og at begge er indforstået med, at det er sådan ordningen foregår, fortæller Bente Kofoed, der er lærer på Sosu-skolen i Brøndby og sammen med Anne Margrethe Bjerkan og Marianne Munk Nielsen initiativtagere til mentorordningen.
 
Mentorordningen bliver støttet af Ministeriet for flygtninge og indvandrere og Københavns amt, og projektet fortsætter foreløbig til august 2006.
 
Oplysningen om Mentor-netværk Sosu kan fås ved at henvende sig på telefon 43 22 60 73 hver tirsdag og onsdag mellem 14.00 og 15.30,  mentor@kbh.sosu.dk
 
Har du en sundhedsfaglig baggrund og har du lyst til at blive mentor/eller få en mentor eller kender du nogen, der har lyst til at være med i mentornetværket, er du velkommen til at henvende dig samme sted. 
 
Tilbage til november 2005