$name

Lønkaos i København


- Kommunen udliciterede lønudbetaling for at spare penge, det har foreløbigt været

dyrere for kommunen.


De ansatte i Københavns Kommune har været hårdt prøvet i tiden med det

internationale firma Accenture, som kommunen havde udliciteret lønudbetalingerne

til.


Mere end et år med fejl i lønudbetalingerne svingende fra en tredobbelt

månedsløn til et beløb svarende til en busbillet i HUR, har givet mere end

30.000 medarbejdere problemer økonomiske som menneskelige.

Fejl i ferieberegninger, i pensionssatserne, fejl i lønsedlerne og beskatning.

På generalforsamlingen sidste år kunne tillidsrepræsentanterne remse fejlene

op, og det blev ikke bedre, trods det ene løfte efter det andet fra Accenture.

FOA indklagede sammen med de andre faglige organisationer i KFF, (Københavns

og Frederiskbergs Fællesorganisation) Københavns Kommune for

overenskomstbrud i september 2004.


Dommene faldt i juni 2005. Københavns Kommunen måtte til lommerne

og betale en bod på 3,2 millioner kr. til FOA- Fag og Arbejde.

Lærernes Centralorganisation fik 650.000 kr., og Faglig Fælles Forbund,

3F, fik 5000 kr.


Inden dommen faldt, havde kommunen også nået at begå overenskomstbrud,

da de overenskomstaftalte lønstigninger ikke kom til udbetaling 1. april 2005.

Kommunen valgte på et mæglingsmøde at indgå en frivillig bod på samlet

5.22 millioner kr.

Med den bod blev det fastslået at kommunen har et ansvar, selvom

ydelse(lønudbetalingen) er udliciteret.


FOA valgte at lade pengene komme medlemmerne til gode. Derfor vedtog

hovedbestyrelsen at alle medlemmer der var berørt at lønrodet fik en
kontingentnedsættelse på 250, 00 kr. i september i år.

Tilbage står om Københavns Kommune vil betale for de udgifter som de

ramte medarbejdere har haft som følge af lønrodet.

FOA rejste krav til Københavns Kommune om at den stillede revisorer

til rådighed til de medarbejdere som ønsker det til kontrol af deres årsopgørelser,

eller som alternativ at refundere udgifterne til sagkyndig bistand fra Forbundet.

I skrivende stund er der ikke kommet svar fra Københavns Kommune

selvom FOA gentog sin henvendelse i september.

Borgerrepræsentationen fyrede Accenture i sommer med virkning fra 1.

oktober. Ny leverandør af lønudbetalinger bliver KMD (tidligere Kommunedata).

Medarbejderne i Københavns Kommune må indstille sig på en indkøringsperiode

med det nye lønsystem.


De har vi sammen med KFF tidligere givet udtryk accept af. For os har de været vigtigt at komme

af med Accenture, fordi tilliden til at firmaet nogensinde ville få styr på lønudbetalingerne

var væk.


Allerede efter de først to udbetalinger med fejl kontaktede fagforeningen

Sundhedsforvaltningen.


Sundhedsdirektøren viste forståelse og lovede at gøre noget ved problemet.

På det tidspunkt troede vi, på baggrund af Accentures løfter, at der ville komme

orden i udbetalingerne.


Så kørte sagen som ovenfor beskrevet. Sagen er et skoleeksempel på, hvordan

udlicitering kan gå helt gal.


Københavns Kommunes mål med udliciteringen var at spare 32 millioner

kr. I stedet har kommunen fået en udgift på over 50 millioner kr. ud over boden.

Tilbage til beretning