$name

Løn/honorarer
Politisk ledelse
Ved etableringen af FOA Social- og Sundhedsafdelingen 1. januar 1997

vedtog generalforsamlingen, at politisk ledelse aflønnes på løntrin 50.

Der betales ingen særydelser. I øvrigt samme bestemmelser som

medlemmerne vedrørende ferie og pension.

Der er ikke truffet beslutninger på generalforsamlinger om ændringer

i lønnen siden 1997.


Lønnen reguleres efter gældende KTO-aftaler.Ved udmøntning af

1 løntrin til alle 1. 4.2005 til løntrin 51.

Bestyrelsen

Bestyrelsen, ekskl. politisk ledelse får et årlig honorar på kr. 16.000,-,

heraf 2.000,- til dækning af IT-udgifter.


Honoraret dækker forberedelse til bestyrelsesmøder, deltagelse i

udvalgsarbejder samt transportomkostninger der er forbundet

med bestyrelsesarbejdet.


Tilbage til beretningen