$name

LO Storkøbenhavn
- ny struktur

Kommunalreformen har også indflydelse på en ny lokal og regional struktur i LO Storkøbenhavn. På en ekstraordinær kongres i juni måned tog Landsorganisationen LO beslutning om en ny lokal og regional struktur.

LO Storkøbenhavn har efterfølgende taget beslutning om den fremtidige organisering
af arbejdet.

En ny organisation - LO Sektion Storkøbehavn - bliver etableret fra 1.
januar 2006.

De Storkøbenhavnske fagforeninger bliver samlet i et samarbejde med det formål at koordinere, synliggøre og udbrede fagforeningernes ideer og målsætninger, i forhold til erhvervs-,
beskæftigelses- og velfærdspolitiske spørgsmål.

Den ny LO Sektion skal søge at opfyldes målet med en række aktiviteter. Herunder deltagelse i råd, nævn og kommissioner, skolekontaktarbejde, ungdomsarbejde og integrationsarbejde.

Til at løse de tværfaglige lokale opgaver i kommunerne nedsættes 3 kommuneudvalg:
City,Vest og Nord.

Her bliver de største opgaver at sætte ind omkring den beskæftigelsespolitiske indsats, samt lokalpolitiske spørgsmål sammen med relevante partier i kommunalbestyrelserne.

I fagforeningen arbejder vi i øjeblikket på at udpege personer, der kan indgå i de mange arbejdsopgaver.

Politisk ledelse er repræsenteret i den nye organisations forretningsudvalg
og hovedbestyrelse.

Den nye struktur betyder, at kontingentet til LO Sektion Storkøbenhavn bliver kr. 15,- pr. medlem pr. år.

Det er en halvering i forhold til tidligere.

Tilbage til beretning