$name

Kommunalreformen

Kommunalreformen havde en central placering i beretningen på sidste års generalforsamling. Et år efter er arbejdet først nu kommet rigtigt i gang.

1. december 2004 fremlagde regeringen sit lovforslag til en ny kommunalreform.
De væsentligste overskrifter i reformen er sammenlægning af kommuner, nedlæggelse af de nuværende amter og H:S samt dannelsen af 5 nye regioner.
 
Samtidig ændrer man på opgavefordelingen, så en række af de gamle amters opgaver bliver lagt ud i kommunerne, mens regionerne hovedsalig skal varetage sygehusområdet.

For en del af FOAs medlemmer medfører det, at de får nye arbejdsgivere.
Det gælder alle ansatte i Københavns Amt og H:S, og det gælder ansatte i Værløse, Ledøje Smørum og Søllerød kommuner.

Sidstnævnte kommuner bliver nemlig sammenlagt med kommuner fra Frederiksborg Amt. Samtidigt
fjernes København- og Frederiksbergs nuværende amtsstatus, så de bliver en del af Region Hovedstaden.

Det betyder, at alle 19 sygehuse i regionen bliver slået sammen og får én og samme arbejdsgiver.
De mange ændringer vedrørende arbejds- og personaleforhold gav anledning til at FOA gennem KTO fik laveten række aftaler, som vedrører personalet i den kommende ændring.

Først og fremmest blev det aftalt, atder skal nedsættes en række tværgående
hovedsamarbejdsudvalg, som skal fungere frem til 31.12 2006. Udvalgene skal regulere samarbejdet på tværs af kommuner, amter og H:S.

Det er lykkes fagforeningen at få en solid repræsentation i udvalgene her i vores region, så vi
kan følge udviklingen tæt. Der ud over er der oprettet et dialogforum mellem Københavns amt og
alle amtets kommuner.

Også her er fagforeningen repræsenteret. Vi har således de bedst mulige forudsætninger for indflydelse på processen.

Der er ingen tvivl om, at arbejdet med den ny kommunale struktur bliver meget omfattende, ikke mindst for vores tillidsrepræsentanter i udvalgene.

Forbundet har derfor sikret os yderligere arbejdskraft. Der er i hver region blevet ansat en regionskonsulent, som skal støtte de enkelte afdelinger i processen.

Nye relationer i FOA
Region Hovedstaden betyder nye samarbejdsrelationer i regionen. Et nyt stort sygehusvæsen betyder, at vi fremover udvider vores samarbejdet med de københavnske FOA-afdelinger til at
samarbejde med FOA Frederikssund, FOA Nordsjælland, FOA Roskilde og FOA Bornholm.

I løbet af vinteren skal vi gerne finde frem til en samarbejdsstruktur, der kvalitativt kan understøtte
medlemmernes og de tillidsvalgtes arbejde og være med til at sætte dagsordenen i regionen.

Søllerød,Værløse og Ledøje Smørum kommuner skal enkeltvis lægges sammen med kommuner udenfor det nuværende storkøbenhavnske område.

Det betyder, at FOA afdelingerne i den nye region skal tage stilling til, hvor de ansatte i de nye kommuner skal organiseres.

En opgave, som vi i de berørte FOA-afdelinger skal have afklaret i de kommende måneder.
Vi har i fagforeningen nedsat 2 arbejdsgrupper til at følge reformarbejdet.

Nu hvor arbejdet er kommet i faste rammer blandt andet med støtte fra regionskonsulenten, så indkaldes grupperne kun efter behov.


MT-HSU-repræsentanter i Region Hovedstaden fra fagforeningen:
FTR Poul Møller (BBH) - H:S
FTR Susanne Grønsund (KAS Gentofte) - Københavns Amt
FTR Vibeke Jensen (Sundhedsforvaltningen) - Københavns Kommune suppl.
FTR Bente Tribler (KAS Glostrup) - Københavns Amt
suppl. FTR Helle Søndergaard (Psykiatrisk Center Glostrup) - Københavns Amt
Dialogforum - Københavns Amt og kommunerne i Københavns Amt:
FTR Helle Søndergaard (Psykiatrisk Center Glostrup) - Københavns Amt
Dialogforum - H:S og Hvidovre Kommune/
Københavns Kommune/Frederiksberg Kommune/
Tårnby Kommune/Dragør Kommune:
FTR Susanne Mørck (Frederiksberg Hospital) - H:S
Dialogforum - Søllerød Kommune og Birkerød Kommune:
FTR Anita Gudmundsson - Søllerød Kommune

Tilbage til beretning