$name

Interne bevillinger
Kursus i "Hospice omsorg" i Lyngby

DCM-kursus, (Dementia Care Mapping)

Konference om stemmeføring

Kursus i aktiviteter for mennesker med Altzheimer

Konference i "Recovery i Praksis - Stemmeføring

Nordiatrans 33,Tønsberg Norge

26th International Epilepsy Congress" i Paris

Landsmøde for neurofysiologiassistenter I Århus

Kursus for Klinisk neurofyiologi assistenter den Olso

Ultralyds Kongres i Schweiz

Kursus for Klinisk neurofyiologi, Olso Norge

World Association of sleep Medicine kongres i Berlin

Landsmøde for neurofysiologiassistenter

V PolarMed Seminar Sandefjord, Norge

Tilbage til beretning