$name

FOA, Social- og Sundhedsafdelingen

Efterår 2005

Indledning
I de kommende måneder kommer vi til at drøfte og tage stilling til, om vi ønsker
at udvikle eller afvikle velfærdssamfundet. Folketingsvalget i februar måned gav
desværre ikke det politiske systemskifte, som vi i gerne havde set, og som vi
anbefalede i valgkampen.
 
Fagforeningen engagerede sig aktivt i valgkampen med budskabet om at styrke
velfærdssamfundet, Velfærd koster penge, og vi har råd til det.

Et velfærdssamfund er blandt andet kendetegnet ved et stærk offentlig sektor,
og her spiller vi en rolle både som ansatte og borgere.

Det var i valgkampen meget svært at komme i dialog med regeringens partier
om velfærd, fordi de henviste til regeringens Velfærdskommission.

Og Velfærdskommissionen skal først barsle med sin rapport i slutningen af dette år.

Vi har dog fået løftet lidt af sløret, for budskaberne. Skattestop, markedskræfternes
nærmest frie spil, nedskæringer på overførselsoverenskomster, udliciteringer
og andre elementer der tilsammen peger i retning af en afvikling af velfærdssamfundet,
som vi kender det i dag.
 
Alligevel tuder regeringen og støttepartiet DF os ørerne fulde med, at de vil hjælpe de svageste. Senest har socialministeren argumenteret for at mere ulighed i samfundet skaber dynamik.

Hende lukkede statsministeren munden på, dog ikke før hun trak sine udtalelser
tilbage - oven i købet med tilbagevirkende kraft. Det er i det hele taget blevet en
trend blandt politikere, at de trækker deres udtalelser tilbage.

Denne her regering tør simpelthen ikke tage debatten og dialogen om, hvordan de ønsker udviklingen af samfundet.

Denne mangel på en ordentlig debat er en væsentlig grund til at valgresultat
i februar blev som det blev.  

Nu står vi overfor et kommunevalg og for første gang et valg til det nye Regionsråd i Hovedstaden den 15. november.

Selv om Regionsrådet vil være i statens spændetrøje uden skatteudskrivning,
så er det vigtigt, at vi får valgt politikere, som ikke bare bevidstløst læner
sig op at den borgerlige regerings privatiseringstanker af det danske sygehusvæsen.
 
Vi skal have politikere, som både kan og vil noget andet end de borgerlige
partier.
 
Politikere, der kan og vil synliggøre de negative konsekvenser, som vi
kan forvente at se i en regionsstruktur, som vil få et startskud med store økonomiske
problemer.

Men også et startskud med ideologiske udfordringer fra sundhedsministeren,
som flere private hospitaler og flere sundhedsforsikringer. Det antages,
at Region Hovedstaden ved starten vil mangle 1/2 milliard kroner.
 
Kommunerne er under voldsomt økonomisk pres, fordi de er underlagt regeringens skattestop og stramme økonomiske aftaler.

Det kan i de kommende år betyde besparelser også på de områder, fagforeningens
medlemmer arbejder på. Kommunerne har i dag et lånebehov på
over en milliard kroner til bl.a. nye skoler og plejehjem, eller blot til vedligeholdelse
af eksisterende.
 
Regeringens tommelskruer på kommunerne betyder, at vi ikke kan forvente
den service, som selv regeringen forventer, at kommunerne leverer.


Derfor skal vi have kommunalpolitikere, som ikke bare lader stå til og stiltiende
accepterer.
 
Vi skal have bæredygtige kommuner.  Når vi agerer politisk, er det fordi,
det er fagforeningens fornemmeste opgave at varetage medlemmernes løn- og
arbejdsvilkår.

Derfor skal vi have en mening om, hvordan arbejdspladserne skal udvikle sig i fremtiden. Diskussioner tager vi i hverdagen på arbejdspladserne, i bestyrelsen og på vore generalforsamlinger. Fagforeningens politik er helt klar, når vi taler om udviklingen af den offentlige sektor.

Vi siger nej til udlicitering og privatisering af vore arbejdspladser. Vi siger nej til
frie markedskræfter indenfor social- og sundhedsområdet.Vi siger nej til profit
på sygdom, omsorg og pleje.
 
Forbundet har inviteret samtlige FOA-medlemmer, som er kandidater til
en kommunalvalgskonference, hvor de præsenteres for FOA's synspunkter på
en række konkrete emner, som eventuelt vil indgå i valgkampen og for at fortælle
om de muligheder og aktiviteter, som FOA centralt vil tage initiativ til i
valgkampen.
 
Når du læser denne beretning til generalforsamlingen, så er der stadig et par uger til valget. Bestyrelsen skal derfor kraftigt opfordre dig til at tage stilling og afgive din stemme.

Fagforeningens anbefalinger og holdninger finder du formandens kommentar
i ValgXtra.

Samtidig skal bestyrelsen anbefale, at du møder op på generalforsamlingen -
spiser sammen med os og giver din mening til kende, så vi i fællesskab kan lægge
linierne for fagforeningens fremtid.

Velkommen til generalforsamling 22. november 2005

Tilbage til beretning