$name

Grimme statistikker


Arbejdsmiljøinstituttet fører brancheopgjort statistik over indlæggelsesårsager

på landets sygehuse.

Branchegrupperne Sygehuse og Hjemmepleje og institutioner m.v.

for voksne springer i øjnene med markant overhyppighed på endda

meget alvorlige stressrelaterede lidelser sammenlignet med andre

brancher.


Det er lidelser som: blodprop i hjertet, iskæmiske hjertesygdomme,

sygdomme i fordøjelsesorganer, i nervesystem og sanseorganer

og infektionssygdomme p.g.a. svækket immunforsvar.

Arbejdsskadestyrelsens og Arbejdstilsynets statistikker viser

samme alvorlige billede.

I årene 1998-2003 er antallet af anmeldte psykiske arbejdsskader på sygehuse

steget med: 56% .
Og for Hjemmepleje og institutioner m.v. for voksne med: 101%!

Arbejdsmiljøsager spænder over et bredt felt

• Stadigt øget tidspres

• Indflydelse på eget arbejde forringes

   - Faglighed krænkes

• Hævdelse af rettigheder er vanskeliggjort

• Konfrontationer med borgere, ledere eller kolleger om problemer,

  der ikke finder løsning

• Isolation - Mobning og chikane

   - Udstødning - Fraværsopsigelse


Dårlig psykisk arbejdsmiljø giver sig udtryk i

• Mistrivsel og højt sygefravær

• Højt personalegennemtræk

• Rekrutteringsvanskeligheder

• Ressourcer bindes i uløste problemer og konflikterTilbage til beretning